Werk maken van onze ambities

In de besluitraad over de begroting hebben we ons ingezet voor duurzaamheid, flexwoningen, kwetsbare huishoudens en begrijpelijke taal. Alle moties die wij (mede) hebben ingediend zijn aangenomen en onze vragen zijn beantwoord. We kijken positief terug op deze vergadering.

Vragen over ingekomen stukken

De ingekomen stukken riepen bij ons de volgende vragen op:

 • We hebben het college gevraagd of zij het initiatief voor een landelijk burgerberaad over drugsbeleid willen steunen. Het college zal daar op terugkomen. 
 • Naar aanleiding van een rapportage over de naleving van de leeftijdsgrens bij de verkoop van alcohol en tabak onder jongeren hebben we de portefeuillehouder gesteld hoe deze naleving in Baarn gecontroleerd wordt. Dat gebeurt gelukkig met regelmaat. Ook wordt er goede voorlichting gegeven aan verkopende partijen. 
 • Provincie Utrecht heeft geconstateerd dat Baarn in de eerste helft van 2022 net niet genoeg vergunninghouders heeft gehuisvest. Op onze vraag hoe het nu is kon de portefeuillehouder gelukkig vertellen dat we de norm wel gaan halen. 
 • De Weggeefwinkel heeft gevraagd of ze hun gescheiden afval kosteloos naar de gemeentewerf mogen brengen. De gemeente heeft dit verzoek afgewezen op een niet klantvriendelijke manier. De portefeuillehouder deelt onze mening en gaat erop toezien dat dit verbetert. Daarnaast gaat hij met de Weggeefwinkel in gesprek in de hoop tot een oplossing te kunnen komen. 

Moties over duurzaamheid

We hebben de volgende moties (mede) ingediend om een versnelling te geven aan verduurzaming in Baarn:

 • Versnelde verduurzaming gemeentelijk vastgoed
 • Overkapping gemeentewerf met zonnepanelen
 • Gratis beschikbaar stellen van een regenton
 • Aanpak energiearmoede kwetsbare huishoudens koopwoningen
 • Versnelde verduurzaming van woningen met energielabel D of slechter door Eemland Wonen

De onderste twee moties zijn naast verduurzaming ook bedoeld als steuntje in de rug voor mensen die financieel kwetsbaar zijn. Ook hebben we de motie verruiming minimabeleid mede ingediend. Deze motie is een logisch vervolg op de aandacht die wij eerder in deze raadscyclus voor het Declaratiefonds hebben gevraagd.

Moties voor flexwoningen, begrijpelijke dienstverlening en fietsparkeerplaatsen

 • Begrijpelijke dienstverlening was een speerpunt in ons verkiezingsprogramma. Daar sluit onze motie op ons initiatief in deze vergadering mooi op aan.
 • We hebben het ambitieuze idee van de ChristenUnie voor flexwoningen in Baarn van harte mede ingediend. Zeer interessant om die mogelijkheid te onderzoeken.
 • En de motie van VoorBaarn voor fietsparkeerplaatsen bij de IJsbaan vinden we een goed, praktisch initiatief dat wij graag mede hebben ingediend.

Bekijk de vergadering en de stukken

De uitzending en stukken van deze vergadering op 19 oktober vindt u hier terug: https://baarn.raadsinformatie.nl/vergadering/937331.