Update over de coalitie

Het vertrek van Jelle Jonkers uit D66 heeft geen effect op de beoogde coalitie. Ook bekend zijn de namen van de kandidaat-wethouders, inclusief Hugo Prakke voor D66. En de belangrijkste data voor het nieuwe bestuur op een rij.

Vertrek Jelle Jonkers

Op 1 juni heeft Jelle Jonkers aangekondigd zelfstandig verder te gaan en zich af te splitsen van D66. Hiermee levert ook de beoogde coalitie één zetel in, maar behoudt een ruime meerderheid. Na een constructief overleg spreken VoorBaarn, GroenLinks, PvdA en D66 uit dat dit geen enkele aanleiding is om op welke manier dan ook de beoogde coalitie, het concept-coalitieakkoord of de portefeuilleverdeling te heroverwegen. Hoewel partijen de gang van zaken betreuren, zijn zij allen onverkort enthousiast om aan de slag te gaan.

Hugo Prakke terug

Daarom maken wij hierbij ook graag van de gelegenheid gebruik om de namen van de kandidaat-wethouders te delen. We zijn erg blij dat voor D66 Hugo Prakke heeft ingestemd om voor 4 jaar bij te tekenen. De overige wethouders zijn: Mark Veldhuizen (VoorBaarn), Steven de Vries (GroenLinks) en Mark Eijbaard (PvdA). Gezien de evenredige portefeuilleverdeling en het feit dat een wethouder in de praktijk altijd fulltime werkt, is besloten elke wethouder voltijds aan te stellen. Het college zal dinsdag 21 juni geïnstalleerd worden tijdens een bijzondere raadsvergadering, waarin ook afscheid genomen zal worden van het huidige college.

Coalitieakkoord

Het coalitieakkoord zal op maandag 13 juni ondertekend worden door de fractievoorzitters in het gemeentehuis.