Nieuw perspectief voor Speeldoos en bibliotheek

We hebben gestreden voor een lange termijn perspectief op een gezonde exploitatie voor De Speeldoos en de bibliotheek. Uiteindelijk is een raadsbrede motie aangenomen waarin meerdere scenario’s worden uitgewerkt. Het is het hoogst haalbare voor dit moment.

De raadsvergadering van 22 februari

In de aanloop naar de vergadering bleek er een meerderheid te zijn voor de bibliotheek op de Hoofdstraat 1. Er leek een motie aangenomen te worden met dit uitgangspunt en budget voor renovatie van het theater voor de korte termijn. Wij hebben ons daarentegen ingezet voor vernieuwbouw op de Rembrandtlaan voor een gezonde exploitatie op de lange termijn. Uiteindelijk is er een raadsbrede motie aangenomen waarin meerdere scenario’s voor het theater, zowel voor korte als lange termijn, worden uitgewerkt. De bibliotheek blijft definitief op de Hoofdstraat.

Hieronder is het betoog te lezen dat ons raadslid Hanneke Struijk-Cramer aan het begin van de vergadering heeft uitgesproken. Dit betoog geeft een goed beeld van de D66 insteek in deze discussie.

Hanneke’s betoog

In mijn betoog twee weken geleden tijdens de debatraad heb ik uitgelegd waarom D66 Baarn voor het huidige raadsvoorstel zal stemmen. Is het een perfect plan? Nee. Is er wat te zeggen voor een bibliotheek in het centrum? Ja. En zijn ál deze afwegingen al meerdere keren in de raad behandeld? Ja! Wat ons betreft is er geen nieuwe informatie op tafel gekomen n.a.v. de twee recent uitgevoerde onderzoeken, behalve een financiële component als gevolg van de economische ontwikkelingen.

En toch… lijkt het erop dat de meerderheid van de raad gaat kiezen voor een compleet nieuw, uitgekleed plan. En u mag best weten, in de afgelopen weken hebben wij met een paar andere partijen gestreden voor wat we waard zijn om een gedragen alternatief te vinden. Een alternatief waarbij de Speeldoos wél voor de lange termijn verzekerd is van een goed gebouw en een betere exploitatie die aansluit bij de wensen van de organisatie en van onze inwoners. En een alternatief dat meer perspectief biedt voor de bibliotheek en maatschappelijke organisaties.

Maar… het lijkt erop dat dit alternatieve plan het niet gaat halen. En waar ik normaal écht probeer de positieve toon te vinden, lukt me dat nu niet. Want het doet me verdriet. Ik ben verdrietig dat we het als gemeenteraad niet voor elkaar gekregen hebben om écht toekomstperspectief te bieden aan de bibliotheek en de speeldoos. Ik ben verdrietig dat we als raad en alle betrokkenen eigenlijk weer terug bij af zijn op dit dossier. Ik ben verdrietig omdat ik het gewoon even niet meer weet. Hoe moeten we hier nu mee verder, nu en in de toekomst?

Laat ik dan toch eindigen met hoop. Ik hoop dat het bestuur en directie van de Speeldoos en die van de bibliotheek de kracht en moed vinden om opnieuw de schouders eronder te zetten. En ik hoop dat we samen op termijn tot goede nieuwe afspraken gaan komen over de huisvesting van maatschappelijke organisaties. Als D66 Baarn zullen we de komende jaren bij de besluiten die nog in dit dossier genomen moeten worden, blijven strijden voor betere perspectieven voor theater, bibliotheek en betrokken organisaties in Baarn.