Fietspad Soest-Hilversum tijdelijk stil gelegd

D66 Baarn vindt het stimuleren van de fiets door het aanleggen van goede doorgaande fietsverbindingen erg belangrijk. Zolang dat zorgvuldig en in goede harmonie met de natuur gebeurt.

Gebrek aan informatie

De voorbereiding voor de aanleg van een snelfietspad tussen Soest en Hilversum loopt al jaren. Het maakt onderdeel uit van een provinciaal project. En ook al had de gemeenteraad van Baarn dan wel geen beslissingsbevoegdheid, ze had veel beter meegenomen moeten worden. Iedere ambtenaar of wethouder weet dat als er een dusdanig grootschalig project in Baarn dwars door het bos gaat en het ook nog deels over het terrein van Paleis Soestdijk , de raad tot in detail hierover wil weten. En sterker nog, ook een stem hoort te hebben.

Niet in control

Wat ons betreft is dit een bewijs dat het college niet in control is geweest over dit dossier. En dat baart ons zorgen. Zeker ook omdat er wat ons betreft ook onvoldoende zelfreflectie getoond wordt.
Om het nieuwe college de kans te geven deze controle weer te verkrijgen en de raad hier op een fatsoenlijke manier in mee te nemen, hebben we de motie van de PvdA mede ondertekend.

Motie Fietsverbinding Soest-Hilversum

In deze motie dringen we er bij het (nieuwe) college op aan om:

  • De realisatie van het fietspad op te schorten tot de gebiedsvisie Landelijk Gebied is opgesteld en inzichten zijn verkregen, over de wenselijkheid van deze fietsverbinding.
  • In overleg te treden met de provincie over het behoud van de subsidies die beschikbaar zijn gesteld voor het project.
  • Geen verdere aanpassingen aan de natuur te doen en het hek rondom het Landgoed Paleis Soestdijk te herstellen, totdat een alternatief besluit genomen is.