Toelichting D66 op het coalitieakkoord

Op 13 juni tekende Hanneke Struijk-Cramer namens D66 Baarn het coalitieakkoord met VoorBaarn, PvdA en GroenLinks. Lees hier haar toelichting die zij gaf tijdens de persconferentie.

3 kernwaarden

Tijdens onze verkiezingscampagne stonden 3 kernwaarden centraal. D66 Baarn is positief, ambitieus en open. En we zijn blij dat we die waarden goed terug kunnen vinden in het coalitieakkoord.

Positief

Als eerste de kernwaarde positief. Zoals de andere fractievoorzitters ook al vertelden: de sfeer tussen de coalitiepartijen was goed. We hebben gelachen, pittige discussies gevoerd en dat alles met een basishouding van respect voor elkaar. Samen willen wij van  Baarn de mooiste gemeente van Nederland maken. En dat doen wij vanuit een positieve houding van vertrouwen in mensen en de kracht van de Baarnse gemeenschap.

Ambitie

Er is dan ook aan ambitie geen gebrek! Wat voorbeelden: op het gebied van duurzaamheid hebben we elkaar, ondanks de verschillen tussen de partijen, tóch weten te vinden. We streven nog steeds naar zo veel mogelijk klimaatneutraal in 2030 en zetten flink in op de energietransitie. Er komt een nieuwe visie Wonen waarin ook gekeken wordt naar bouwen voor verschillende bevolkingsgroepen om de woningmarkt van het slot te halen. Ook het inwonersforum om tot een nieuwe inrichting van de Brink te komen staat in het akkoord. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar dat zal ik niet doen 😉.

Open

Tot slot de kernwaarde open. Er is wat gemord over de totstandkoming van dit coalitieakkoord en de relatieve radiostilte. Dat vind ik jammer. Ja, we hebben wat tijd nodig gehad om samen tot een goed akkoord te komen. Maar in dit akkoord zijn juist heel veel ideeën opgenomen die komen uit de Baarnse gemeenschap. De komende tijd komt het er op aan om inwoners en maatschappelijke organisaties zoveel mogelijk te betrekken bij zaken die hen aangaan. Participatie met alle bevolkingsgroepen van Baarn is een belangrijk speerpunt voor D66 en komt gelukkig ook goed terug in dit coalitieakkoord.