Algemene beschouwingen 2022

Op 12 oktober sprak Hanneke Struijk de algemene beschouwingen uit voor D66 Baarn. U kunt hier de volledige toespraak lezen en terugluisteren.

Hoe ben ik hier gekomen

Voor mij is dit de eerste keer dat ik de algemene beschouwingen mag uitspreken. Daarom wil ik jullie graag uitleggen hoe ik hier gekomen ben. We gaan terug naar 2016. Trump was net verkozen tot president van Amerika en een groot deel van de wereld was in shock. In november 2016 verscheen een artikel van Rutger Bregman genaamd “2016 is het 1933 van mijn generatie. Tijd om op te staan”. Een artikel dat heel goed uitdrukking gaf aan mijn emoties en gedachten van toen, tot de dag van vandaag. Daarom zal ik ook een aantal parallellen trekken met de politieke vraagstukken die nu spelen bij de zorg, het onderwijs en de energietransitie.

Een nieuw verhaal

In het artikel schrijft Bregman: “Een nieuw verhaal – dat is wat we nodig hebben. Het begint met een andere taal. Hoe kunnen we in vredesnaam een land veranderen als 95 procent van onze landgenoten geen idee heeft waar we het over hebben?”

De spijker op z’n kop wat D66 Baarn betreft. De gemeente moet in begrijpelijke taal schrijven en praten. En de dienstverlening mag geen doolhof zijn. In de begroting staat bij het programma Dienstverlening: “Onze dienstverlening kenmerkt zich door een positieve grondhouding en is open, veilig en transparant”. Wat ons betreft vervangen we transparant daar door begrijpelijk.

Met een positieve blik

Naast andere taal roept het artikel van Bregman ook op tot een positief verhaal. Veel partijen zijn vooral tégen: anti-bezuinigingen, anti-establishment, anti-racisme – maar waar zijn ze eigenlijk voor? Maak een verhaal van vertrouwen en hoop, dat is zoveel krachtiger dan betutteling.

Een belangrijke kernwaarde van D66 is: “Vertrouw op de eigen kracht van mensen”. Deze kernwaarde zien we mooi terug in de begroting. Bij programma 6, Meedoen, is één van de doelen: “De inwoners van Baarn ondersteunen om volwaardig mee te kunnen doen aan de Baarnse samenleving”. Een manier om daar voor te zorgen is het declaratiefonds. Omdat het kabinet het minimumloon met 10% gaat verhogen vanaf 2023, moeten wat ons betreft ook het declaratiefonds verhoogd worden met 10%.

Toegankelijk onderwijs

Naast een goed vangnet is ook een goede basis in de vorm van onderwijs nodig. Dat begint al bij de kinderopvang. Helaas is ook daar een enorm tekort aan personeel. Wij roepen het college op om ook hier te denken in kansen. Kunnen we het voor personeel in de kinderopvang aantrekkelijk maken om in Baarn te komen wonen en werken?

De Baarnse basisscholen zijn mooi verdeeld over de wijken. En veel scholen hebben een eigen karakter, geloofsovertuiging of onderwijsaanpak. Er valt wat te kiezen! Helaas blijkt dit in de praktijk tegen te vallen. We hebben een klein onderzoek gedaan onder 31 ouders van verschillende scholen. Daaruit blijkt dat veel ouders hun kinderen veel te vroeg en op meerdere basisscholen inschrijven. Wettelijk mag een kind niet voor het drie jaar oud is ingeschreven worden. Veel scholen in Baarn houden zich daar niet aan. Dit is vooral voor ouders die uit andere gemeenten verhuizen naar Baarn een probleem. Wil het college in overleg gaan met de scholen om dit probleem te bespreken en tot oplossingen te komen? Met daarbij de minimale inzet dat scholen zich aan de wettelijke inschrijftermijn houden.

Uitweg uit de klimaatcrisis

We moeten ook vertrouwen houden dat er een uitweg is uit de klimaatcrisis. Niet blijven doemdenken over de aanstaande apocalyps, om Bregman te citeren, maar over kansen en mogelijkheden.

Dat brengt ons bij programma 8 Duurzaamheid. Na 8 jaar analyse en planvorming is het tijd om in actie te komen. Wij steunen daarom van harte de oproep van Baarn Duurzaam om liefst dit jaar nog duidelijk te maken wat de beste duurzame warmteoplossingen zijn voor iedere wijk. Om vervolgens door te pakken en het participatieproces te starten om snel en gezamenlijk van de warmtetransitie echt werk te maken. Daarnaast willen wij vragen aan het college om voor 2023 een voorstel uit te werken voor een extra investering in energieopwek of -besparing van overheidsgebouwen. Wij denken bijvoorbeeld aan het overkappen van de Gemeentewerf met zonnepanelen of het vervangen van verlichting in De Speeldoos. Hoe denkt de raad hierover?

Tot slot

Bregman beëindigt zijn pleidooi als volgt: “Stel jezelf de vraag: als historici over dertig, veertig jaar terugkijken op onze tijd, hoe willen we dan herinnerd worden? Als apathische hipsters die zichzelf in slaap susten terwijl de planeet gefrituurd werd, de Europese Unie uiteenviel en het fascisme de kop opstak? Of als generatie die in verzet kwam, nieuwe dromen formuleerde en het onrealistische onvermijdelijk maakte? In het laatste geval: laten wij nu het verschil maken. Er is geen tijd te verliezen.

Ik stond op! En nu sta ik hier voor D66. Met een ambitieuze, positieve en open blik op de toekomst.