Het is zomerreces!

Na de verkiezingen zijn het hele drukke maanden geweest. Als gloednieuwe fractie van drie raadsleden en twee fractievertegenwoordigers zijn we meteen hard aan de slag gegaan. Wij hebben onder andere 5 schriftelijke vragen ingediend over diverse onderwerpen en een motie ingediend. Na het zomerreces gaan wij weer flink aan de slag voor een groener en rechtvaardiger Apeldoorn.

Lees hieronder wat wij gedaan hebben sinds de verkiezingen:

5 schriftelijke vragen ingediend:

1. Onze eerste schriftelijke vragen hebben we ingediend 12 april over het actieplan ondermijning. Lees ze hier. We hebben hier ook al reactie op ontvangen van het college. Wil je de antwoorden teruglezen? Die vind je hier.

2. We hebben daarna schriftelijke vragen ingediend over het uitbreiden van de motie Samen Leven die door de gemeenteraad al eerder is aangenomen. Hierbij vroegen we onder andere het college of ze de motie wilden uitbreiden met een maatschappelijk fonds voor cofinanciering van het organiseren van activiteiten en ontmoeten voor vluchtelingen en hierbij Apeldoornse organisaties, burgerinitiatieven, verenigingen, stichtingen en geloofsgemeenschappen te betrekken. Lees de volledige vragen hier. De antwoorden kun je hier vinden.

3. We hebben schriftelijke vragen ingediend over de parkeeroplossing in Apeldoorn West. Een probleem dat al lange jaren speelt. Lees de vragen hier. De antwoorden op onze vragen kun je hier terug lezen.

4. In een stentor artikel lazen we dat Deventer in samenwerking met hogeschool Saxion en het UWV studeren met behoud van uitkering mogelijk heeft gemaakt. Hierover hebben wij vragen gesteld aan het college of dit ook een mogelijkheid in Apeldoorn zou kunnen zijn. Lees de vragen hier. We wachten het antwoord nog af.

5. Onze laatste schriftelijke vragen die we ingediend hebben voor het zomerreces gingen over het leegstand beleid in Apeldoorn. Hierin hebben wij gevraagd of het college onze mening deelt dat een leegstandsverordening kan helpen om zicht te krijgen op leegstand. Lees onze vragen hier. We wachten nog op antwoord.

1 motie ingediend

Met de komst van het centrum voor veiligheid en digitalisering, hebben we een motie ingediend om het college op te roepen om een Leerstoel Digitale Veiligheid in te stellen in samenwerking met de onderwijsinstellingen. Lees de motie hier. De wethouder heeft toegezegd om te kijken naar de mogelijkheden om een leerstoel in te stellen.