Schriftelijke vragen n.a.v AGOVV

D66 Apeldoorn heeft vragen gesteld naar aanleiding van het conflict tussen de gemeente en AGOVV over de voetbalvelden in Berg en Bosch die de laatste jaren als parkeervoorziening voor Apenheul zijn gebruikt. D66 betreurt het dat de gemeente niet tot overeenstemming met AGOVV is gekomen.

Er is nu een tijdelijke oplossing nodig voor minstens 2 jaar. Dit geeft opnieuw onrust voor bewoners van Orden en Berg en Bosch en opnieuw onzekerheid bij Apenheul. D66 vraagt het College waarom het niet gelukt is om tot overeenstemming te komen over een voorstel van AGOVV waarin slechts één veld wordt omgezet in een parkeerplaats. Als Apenheul doorgaat met het hanteren van tijdssloten neemt de parkeerpiek af waardoor één veld mogelijk voldoende is en de omgeving langdurige overlast bespaard blijft.