Met trots presenteren we ons verkiezingsprogramma

Op onze nieuwjaarsbijeenkomst 16 januari 2022, is het verkiezingsprogramma officieel overhandigd aan onze lijsttrekker Bouwien ten Bokum. Hoewel dit helaas online was, is het gelukkig nog steeds een uitstekende start van het nieuwe jaar en het campagne-seizoen geweest. 

Er is werk aan de winkel! Kiezen we voor stilstand of kiezen we voor echte oplossingen? Het is tijd dat we gaan investeren in een Apeldoorn waar iedereen zich vrij voelt en we niemand laten vallen.

Wonen
D66 wil zorgvuldig omgaan met de bestaande ruimte. Er zijn veel
woningen nodig. D66 wil eerst de bestaande stad optimaal benutten en de dorpen versterken. Investeren in de bestaande stad is ook goed voor de levendigheid en sociale veiligheid.

Onderwijs
D66 is voorstander van brede scholen die, naast goed onderwijs,
ook kinderopvang, voorschoolse educatie, buitenschoolse opvang, sport en cultuur bieden. Een brede school is meer dan een gebouw: een gedeelde visie op ‘samen leren’.

Klimaat
Klimaatverandering is de grootste uitdaging van onze tijd, ook in Apeldoorn. We moeten onze stad klaar maken voor een warmer klimaat en duurzame energie in eigen regio opwekken. Bewoners moeten meeprofiteren van de opbrengsten.