Theo-Jan Renkema

Beeld: Theo-Jan Renkema

Theo-Jan is een overtuigde sociaal-liberaal. Wars van dogmatiek en oplossingsgericht met een scherp oog voor verschillende belangen.

In het dagelijks leven is hij lid van de directie van de Audit afdeling van een grote bank en deeltijdhoogleraar aan Tilburg University.

Meer info op LinkedIn.