Tamara 
Gorbaslieva

Beeld: Tamara Gorbaslieva

Omdat ik geloof in de emancipatie van het individu ben ik er van overtuigd dat wanneer men in vrijheid leeft, met daarin gelegitimeerde en rechtvaardige voorwaarden, het streven naar kansengelijkheid automatisch wordt vergroot. 

Het is een groot goed om kansen te krijgen voor zelfontwikkeling waarin de vrijheid verscholen ligt. Mijn overtuiging is dat het sociaal-liberalisme de voorwaarden inkleedt met vrijheid en onafhankelijkheid waarbij niemand uitgesloten mag worden van de mogelijkheden die geboden worden. Dit is voor mij inherent aan de bescherming van mensenrechten. 

Mijn naam is Tamara Gorbaslieva, secretaris van D66 Apeldoorn. Dat ik afgestudeerd ben in het Europees Staats-en bestuursrecht heeft een reden. Ik geloof namelijk in de democratische legitimiteit van ons systeem en de trias politica. Zo ook is een bestuur gebonden aan bepaalde wettelijke kaders. Ik wil graag mijn bijdrage leveren aan het behoud en het optimaliseren van onze D66 Afdeling Apeldoorn. De wettelijke kaders en de transparantie vormen mijn inziens een fundament voor een goed functionerend bestuur. Als bestuurslid werk ik graag aan een bestendige toekomst voor D66 Apeldoorn.