Emma Cirpka

Beeld: André Roodhuizen

“Geboren en opgegroeid in Apeldoorn, met de kansen die ik heb gehad voel ik mij een bevoorrecht persoon. Nu is het tijd om mijn steentje bij te dragen aan een inclusief en duurzaam Apeldoorn.”

  • 25 jaar
  • Apeldoorn
  • Apeldoorn
  • Zij/haar

Door mijn multiculturele achtergrond, Duits, Indisch en Nederlands, wil ik me inzetten voor een inclusieve samenleving. Naar mijn mening is luisteren en begrip voor elkaar hebben essentieel hiervoor. Ik wil me verder ook inzetten voor een veilig digitaal Apeldoorn. We moeten het gebruik van discriminerende algoritmes zoals bij de toeslagenaffaire op lokaal niveau zien te voorkomen! Ik zie uitdagingen met de gevolgen van corona, het woningtekort en de druk op het onderwijs, maar ook kansen om burgers en vooral jongeren te betrekken bij de politiek die juist verder weg komt te staan. Mijn ambitie is altijd geweest om de wereld stapje voor stapje te verbeteren.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Mijn lievelingsplek in Apeldoorn is het wandelgebied bij ’t Leesten. Elke keer als ik daar kom voel ik rust en dankbaarheid dat ik zulke mooie natuur om me heen heb.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Een levendiger cultuurkwartier in de binnenstad van Apeldoorn maken waar voor iedereen plaats is. We hebben kansen voor een prachtige Apeldoorns cultuuraanbod waar ook de binnenstad nog gezelliger van wordt.

Een beter ov-aanbod creëren voor buurten, dorpen, stad en wijdere omgeving, waaronder een nieuw station in Apeldoorn West en buurtbusinitiatieven. 

In Apeldoorn als groeiende stad mag wel wat meer reuring komen. Festivals en evenementen zijn belangrijke ontmoetingsplekken voor jong en oud. Laten we ervoor zorgen dat de gemeente hier zich blijvend voor inzet, ruimte biedt en financieel steunt zodat iedereen kan deelnemen.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Kansenongelijkheid aanpakken door te focussen op onderwijsachterstand dat mede vergroot is door corona. De gemeente zou kunnen faciliteren met het aanbieden van huiswerkbegeleiding in buurthuizen/wijkcentrums/bibliotheken voor kinderen uit arme gezinnen die private aanbieders niet kunnen betalen. 
  • Ik wil me inzetten voor veilige digitalisering binnen de gemeente Apeldoorn en dat er inderdaad een commissie komt die zich over ethische vraagstukken gaan die samenhangen met digitalisering.
  • En ik wil meer Apeldoorners actief betrekken met de lokale politiek en ervoor zorgen dat ze voelen dat er naar hen geluisterd wordt. 

Wat betekent D66 voor jou?

D66 betekent voor mij gelijkheid en vrijheid. Ik ben ook lid geworden van D66 omdat ik geloof in de boodschap dat je pas vrij bent als iedereen dat is, en dat we gelijke kansen moeten creëren voor iedere Nederlander. Juist luisteren naar elkaar en begrip hebben voor elkaar is zo belangrijk in deze tijd waarin polarisatie alleen maar erger wordt. D66 staat voor mij als een partij die open is, het gesprek aangaat en waarin democratie centraal staat. 

Wat is je favoriete boek (en waarom?)

Twee boeken schieten mij te binnen, Vervlochten Grenzen van Marion Bloem en Small Great Things van Jodi Picoult. Door mijn eigen Indische achtergrond kon ik veel dingen herkennen in het boek van Marion Bloem. Het boek van Jodi Picoult heeft me veel geleerd over de verschillende vormen van racisme. Het heeft me inzicht gegeven waarom mensen zijn zoals ze zijn, ook al staat hun leefwereld ver van die van mij af.  

Laatst bezochte culturele event? Waarom ga je graag daarheen?

Mijn laatst bezochte culturele evenement was de voorstelling Casablanca van het Scapino Ballet Rotterdam. Het was een prachtige voorstelling met mooie contrasten van Arabische muziek en jazznummers uit de jaren ’40. Ik ga graag naar verschillende culturele voorstellingen aangezien ik zelf ook in een orkest heb gezeten en verschillende concerten heb gegeven. Ik ga daarom het liefst naar concerten, zowel pop als klassiek, omdat muziek voor mij echt even een ontsnapping is aan het echte leven.