Doorbouwen in Apeldoorn

Beeld: © Mirador

Dinsdagavond 5 september aanstaande organiseert de D66 fractie Apeldoorn een
stadsgesprek over de behoefte aan woningen in de Apeldoornse wijken en over de
plekken waar wij deze woningen kunnen bouwen.

Aanleiding is een recent onderzoek “Woningmarktonderzoek Apeldoorn” van het
stedenbouwkundig- en architectenbureau KAW, en de Kadernota Volkshuisvesting van de gemeente die op 14 en 21 september op de agenda van de gemeenteraad staat.

Tijdens deze avond zal Peter Leliveld en Reinmar von Meding (KAW architectenbureau) de bevindingen uit het KAW rapport toelichten en zullen Rob van Beek (directeur wooncorporaties De Goede Woning), Robert Jan Jonker (gemeenteraadslid D66) en Doeskjka Majdandzic (Stedenbouwkundige en Adviseur gemeente Zwolle) hierop reflecteren met aansluitend een debat: “Hoe trekken we de woningbouw in Apeldoorn weer vlot”.

De avond staat onder leiding van Bouwien ten Bokum, fractievoorzitter D66 Apeldoorn.

Iedereen is van harte welkom om mee te praten en mee te denken over dit prangendevraagstuk. Kom langs en doe mee op dinsdagavond 5 september in het ACEC gebouw aan de Roggestraat in Apeldoorn. Inloop is vanaf 19.30. Tot dan!