Youri Egorovweg: wèl woningen bouwen, maar ook beter groen

Het raadsvoorstel om woningen te bouwen aan de Youri Egorovweg in Muziekwijk is aangenomen door de gemeenteraad. Wel wordt dit raadsvoorstel aangepast dankzij een amendement van D66, PvdA, SP, 50PLUS en CDA, dat ook is aangenomen.

D66-raadslid Spencer Alberg: ‘Door ons amendement wordt er op een kleiner stuk grond gebouwd en blijft er meer ruimte voor groen over. De bewoners worden door de gemeente betrokken om samen te kijken hoe dit groen het beste kan worden ontwikkeld. Verder komen er nu ook meer verschillende soorten woningen. Er komen niet alleen maar woningen voor dak- en thuisloze jongeren en starter, maar ook voor alleenstaanden en senioren. Wij denken dat deze woningen zo beter passen in de buurt en hopen dat de buurt een mooi stuk groen krijgt om te ontspannen.’

Veel betrokkenheid omwonenden

De gemeenteraad praatte al sinds april over het voorstel van het college om 20 circa 200 woningen te bouwen voor onder andere dak- en thuisloze jongeren op een groenstrook aan de Youri Egorovweg in Muziekwijk. Veel omwonenden spraken meerdere keren in op de vergadering van de gemeenteraad en de petitie tegen de bouwplannen is 866 keer ondertekend. Alberg: ‘De betrokkenheid van de omwonenden is enorm en dat is ook heel logisch: deze woningen komen op een groene plek waar nu veel gespeeld en gesport wordt. We zijn daarom ook open het gesprek ingegaan met iedereen die met ons wilde spreken. Pas later in het proces hebben wij ons standpunt bepaald.’

Wèl woningen, maar ook beter groen

D66 heeft voor het bouwen van de woningen gestemd, maar wel een aantal wijzigingen in het voorstel kunnen maken. Alberg: ‘Uiteindelijk moet je als raadslid een afweging maken waarbij je alle belangen mee neemt. De belangen van de omwonenden, maar ook de belangen van al die mensen die op zoek zijn naar een woning en die nu geen plek hebben. Bouwen in een bestaande wijk doet vaak pijn. Wij hebben ervoor gekozen om wel in te stemmen met het bouwen van de woningen, maar we hebben geprobeerd de pijn voor de inwoners te verzachten. Door te zorgen voor een beter groengebied waar mensen echt kunnen ontspannen en spelen. En door te zorgen dat er meer verschillende soorten woningen komen, in plaats van alleen maar voor jonge mensen. Hierdoor is er een betere balans en denken wij dat er minder kans is op eventuele overlast.’