Almeerse coalitie komt met aanvalsplan woningbouw 

De Almeerse coalitie heeft een motie aangekondigd om de wooncrisis in Almere tegen te gaan. De partijen roepen de wethouder op om voor het zomerreces te komen met een plan om meer tijdelijke sociale huurwoningen te bouwen. Donderdag 15 juni wordt er een debat gevoerd over de motie in de gemeenteraad.

Vraag naar betaalbare woningen

De woningnood in Almere is enorm. Er zijn ruim 55.000 ingeschreven woningzoekenden die gemiddeld bijna tien jaar wachten op een woning. Met name de vraag naar betaalbare woningen is hoog. Om de wachtlijsten te verkorten en Almeerders meer perspectief te geven op een sociale huurwoning heeft de coalitie de motie getiteld ‘Aanvalsplan woningbouw’ ingediend.  

1000 extra flexwoningen

“De cijfers liegen er niet om. Er moet nu wat gebeuren om de vastzittende woningmarkt open te breken. In het coalitieakkoord hebben we afgesproken 1.000 extra flexwoningen te gaan bouwen. Deze woningen gaan we nu ook echt bouwen na de stemmingen aankomende donderdag. Alle partijen zien echter in dat dit niet genoeg is om een deuk te slaan in de wachtlijsten”, zegt raadslid Spencer Alberg (D66). “Met deze motie vragen we het college op korte termijn met een aanvalsplan te komen om tijdelijk meer sociale huurwoningen te gaan bouwen.” 

Permanente sociale huurwoningen

“We dagen de wethouder nu echt uit. Dit is een ontzettend grote opgave, maar Almere staat erom bekend niet van uitdagingen weg te lopen. De gemeente moet, samen met de woningbouwcorporaties, er nu de schouders onderzetten”, vervolgt Alberg. “De hele raad is het erover eens dat er wat moet gebeuren. De vraag die nu centraal staat is hoe we dit aan gaan pakken. Ons voorstel vanuit de coalitie is om tijdelijk zoveel mogelijk permanente sociale huurwoningen toe te voegen. Mocht dat niet voldoende zijn willen wij extra flexwoningen gaan bouwen, verspreid over de stad.”

Uitwerking plan

Alberg: “Permanente woningen hebben wat ons betreft altijd de voorkeur boven flexwoningen. Ambtelijke capaciteit kan je maar één keer inzetten. Die gebruiken we het liefst voor woningen die permanent blijven staan. Daarnaast zijn ook de kosten van flexwoningen enorm gestegen. Ten opzichte van vorig jaar zijn de aankoopprijzen maar liefst vijftig procent hoger. Uiteindelijk gaat het erom dat er snel meer sociale huurwoningen bij komen. We kijken dan ook erg uit naar de uitwerking van ons plan door het college.”