Ook energiecompensatie voor studenten

D66 Almere wil dat de gemeente onderzoekt hoe studenten ook gecompenseerd kunnen worden voor de gestegen prijzen van energie. Nu komen studenten vaak niet in aanmerking voor compensatie omdat studiefinanciering wordt gezien als inkomen. D66-raadslid Spencer Alberg: ‘Veel studenten vallen buiten de boot bij de regelingen die er zijn om te helpen met de energieprijzen. Hierdoor komen steeds meer studenten in financiële problemen. Dat willen wij tegen gaan.’

Studenten hebben moeite met rondkomen

’Door de hoge inflatie, torenhoge energieprijzen en de invoering van het leenstelsel zien we dat studenten steeds vaker moeite hebben om rond te komen. Zij kunnen hierdoor hun collegegeld niet (op tijd) voldoen, de huur niet betalen of komen in problemen met andere rekeningen. Deze financiële problemen kunnen vervolgens weer leiden tot andere klachten zoals stress, slaapproblemen en hoofdpijn.’, legt Alberg uit.

Studiefinanciering is geen inkomen

‘Het probleem is dat veel gemeentes studiefinanciering zien als inkomen. Dat is niet eerlijk: studiefinanciering is voor veel studenten een lening die terugbetaald moet worden. Met rente. Bovendien is studiefinanciering bedoeld voor het betalen van een opleiding en alle kosten die daarbij komen kijken. Dus voor collegegeld, schoolboeken en schriften en pennen. Doordat gemeentes het meenemen als inkomen, lijkt het alsof het inkomen van studenten een stuk hoger is dan dat het daadwerkelijk is. Ze kunnen hierdoor geen gebruik maken van de regelingen die er zijn, zoals de energietoeslag en de bijzondere bijstand. Dit is niet eerlijk.’, volgens raadslid Alberg.

Onderzoek mogelijkheden compensatie voor studenten

D66 Almere heeft een motie ingediend om te onderzoeken hoe we studenten gecompenseerd kunnen worden voor de gestegen energiekosten. Belangrijk hierbij is om te kijken wat er gebeurt als studiefinanciering niet langer wordt meegerekend als inkomen. De motie wordt binnenkort besproken in de gemeenteraad.

Landelijk probleem

‘Niet alleen Almeerse studenten komen moeilijk rond. Vorig jaar heeft de Landelijke Studenten Vakbond (LSVB) nog aan de bel getrokken omdat zij erg veel meldingen kregen die in financiële problemen kwamen. In september van 2022 heeft de Hogeschool Rotterdam nog een campagne gestart omdat de problematiek steeds groter wordt. Steeds meer studenten hun collegegeld niet op tijd betalen waardoor zij in de problemen komen met de voortgang van hun studie, aldus Alberg.