Erkennings-systeem voor thuiswerkende sekswerkers in Almere wel degelijk nodig

D66 Almere blijft zich sterk maken voor een erkenningssysteem voor Almeerse sekswerkers die thuis werken. Ook andere partijen uit de raad sluiten zich hierbij aan. Werd in de laatste bespreking over dit onderwerp nog een beetje luchtig gedaan door de wethouder, naar nu blijkt is er wel degelijk sprake van een urgent probleem dat vraagt om een oplossing. D66-raadslid Rachida Moreira Figueiredo dient een motie in waarin zij het college vraagt de erkenning van sekswerkers goed te regelen.

Thuiswerkende sekswerker nu niet beschermd

Rachida licht toe: “We vragen als D66 niet voor niets aandacht voor de sekswerkers. Het is gewoon niet goed geregeld in Almere. Daar werd in de vorige bespreking echt veel te makkelijk overheen gestapt. De wethouder vroeg zich af wat het probleem was. Ik ben blij dat we gezamenlijk met de wethouder nog even goed hebben gekeken wat nu echt de situatie is. Wat wij al wisten ligt nu helder op tafel. De thuiswerkende sekswerker is in Almere niet beschermd, ook de zelfredzaamheid kan veel beter. Een registratiesysteem helpt de sekswerker ook bijvoorbeeld in het contact met hulpverleners zoals Proud, GGD en politie.”

Sekswerker is een legaal beroep

Naast de invoering van een erkenningssysteem zal ook de Prostitutienota moeten worden aangepast. “Sekswerk is een legaal beroep. In Almere is het nu onmogelijk om op een legale en bedrijfsmatige wijze dit beroep thuis uit te oefenen. Met alle gevolgen van dien. Dat willen we dus veranderen”, aldus Moreira Figueiredo.