De nieuwe fractie staat in de startblokken

“Op 30 maart zijn onze vijf nieuw verkozen raadsleden, Simone Meijnen, Steven Smit, Christian Schouten, Elly Konijn en Jens van Gorp officieel geïnstalleerd als raadslid. Na de prachtige verkiezingsoverwinning van 16 maart zijn wij vastbesloten het vertrouwen dat de kiezer in ons gesteld heeft te rechtvaardigen. We willen werken aan een gemeente die eerlijker, duurzamer, transparanter en progressiever is. Wij zijn tevens dolblij dat Vincent Evers en Marion de Jong-Koopman door willen gaan met wat ze al deden: het op fantastische wijze ondersteunen van de fractie als fractie-assistenten.

Op het moment staan de onderhandelingen nog in het teken van verkennende gesprekken. Gesprekken waarin D66 de eervolle verantwoordelijkheid heeft tot initiatief. Wij hebben Ria Oosterop gevraagd op te willen treden als verkenner en zijn dankbaar dat zij deze verantwoordelijkheid op zich heeft willen nemen. Wij zijn vol vertrouwen dat de verkennende gesprekken over zullen gaan in constructieve coalitieonderhandelingen over een progressief coalitieakkoord op hoofdlijnen. Als het zover is horen jullie uiteraard van ons!”

Op het moment staan de onderhandelingen nog in het teken van verkennende gesprekken. Gesprekken waarin D66 de eervolle verantwoordelijkheid heeft tot initiatief. Wij hebben Ria Oosterop gevraagd op te willen treden als verkenner en zijn dankbaar dat zij deze verantwoordelijkheid op zich heeft willen nemen. Wij zijn vol vertrouwen dat de verkennende gesprekken over zullen gaan in constructieve coalitieonderhandelingen over een progressief coalitieakkoord op hoofdlijnen. Als het zover is horen jullie uiteraard van ons!”