Hartelijk Dank!!

Nu het besef van de prachtige verkiezingsuitslag begint in te dalen is het tijd om aan het
werk te gaan!
Om te beginnen bedank ik alle kiezers in Alkmaar voor het uitbrengen van jullie stem!
Wij konden dat doen in alle vrijheid. Dat kunnen we niet genoeg benadrukken.
We worden er dagelijks aan herinnerd hoe kostbaar vrijheid is en hoe belangrijk het is om
onze democratie en de rechten die daaraan verbonden zijn te waarderen.

Veel mensen lijken echter het belang van de gemeenteraadsverkiezingen niet op hun netvlies te hebben, gezien de lage opkomst, die ook dit jaar maar net boven de 50% was.
Het lijkt ons maar niet te lukken het belang van deze verkiezingen en dus ook het belang van de gemeenteraad ten volle onder de aandacht van de kiezer te brengen.

D66 Alkmaar wil zich in de komende raadsperiode gaan inspannen om meer inwoners te betrekken bij zaken waar we in de gemeente mee bezig zijn, zodat we die betrokkenheid tijdens de volgende verkiezingen kunnen aflezen in een hogere opkomst. Wat de uitkomst van de verkiezingen betreft is het duidelijk dat de Alkmaarse kiezers een duurzame, groene en progressieve toekomst voor ogen hebben. Dat zien we, naast de vele stemmen op D66 Alkmaar, ook terug in het aantal stemmen voor de andere partijen die zich op duurzaamheid en groen profileren. Dat is volgens ons een duidelijk signaal!

D66 Alkmaar is verheugd dat de samenwerking in de vorige periode heel vruchtbaar was.
We hebben mooie dingen bereikt op het gebied van onderwijs, met kinderopvang en zorg onder één dak. Er zijn voortvarende plannen gemaakt met betrekking tot woningbouw en stadsontwikkeling, wat betekent dat er de komende jaren flink gebouwd zal worden en de
financiën hebben we op orde weten te houden.
De kiezer heeft nu gesproken. Er is een grote diversiteit aan partijen die in de gemeenteraad gekozen zijn. De uitdaging waar D66 Alkmaar op dit moment voor staat is om een coalitie te vormen die recht doet aan de uitslag van de verkiezingen. Wij gaan dit zeer serieus
oppakken.

Zoals in het hele land is ook in Alkmaar grote steun voor de lokale partijen, waarbij we wel zien dat er onderling verschuivingen hebben plaats gevonden, en die steun geldt ook voor een aantal nieuwe, landelijke partijen in onze gemeenteraad.
Het is voor D66 Alkmaar duidelijk dat we willen samenwerken op een respectvolle, en op inhoud-gerichte manier. Het is wat ons betreft dan ook niet meer dan logisch om met alle partijen die gekozen zijn in
de Raad een gesprek aan te gaan om te inventariseren waar de mogelijkheden tot samenwerking zijn en in welke vorm we daar een mooie coalitie van kunnen maken.

Wij gaan aan de slag, samen met de andere partijen. De gemeente verdient een stabiel bestuur en hoe sneller we stappen zetten hoe beter het voor de gemeente is.

Laten we samenwerken aan een mooie toekomst!
Simone Meijnen