Visie

Laat iedereen vrij, maar niemand vallen, ook de komende generaties niet
D66 Alkmaar wil dat iedereen zichzelf kan zijn en zich daardoor thuis kan voelen in Alkmaar.
Er moet aandacht zijn voor sociale rechtvaardigheid voor iedereen, want dan kan iedereen ook gelijkwaardig deelnemen aan onze maatschappij. Oprechte aandacht voor elkaars verschillen, ieders kwaliteiten, talenten, waarden en rechten en plichten. Elkaars zorgen en problemen erkennen. Dan leren we van elkaar en maken we samen onze toekomst.
 
Volgens D66 kan dat door verbindende communicatie gericht op vertrouwen, medemenselijkheid en oprechtheid. Wij willen doen wat helpt en steeds door het systeem de mens blijven zien.  Heldere taal spreken over rechten en plichten. Verbinding zoeken met en erkenning van andermans problemen en andere manieren van denken en zijn. Dat is waar de politiek in onze gemeente voor moet staan. Dat is waar D66 Alkmaar voor staat.

Een duurzame gemeente gericht op de toekomst
Klimaatverandering is een belangrijke bedreiging voor de bewoners van Alkmaar in de 21ste eeuw en ook voor de toekomstige generaties. De omvang van deze verandering gaat de omvang van Alkmaar en zelfs van heel Nederland verre te boven. Wat we wel kunnen en moeten doen is onze bijdrage leveren aan het tegengaan van die dreiging en zo mogelijk anderen inspireren om hetzelfde te doen.
 
We zijn een gemeente waar we de verandering van het klimaat serieus nemen en uitdrukkelijk meewegen in het gemeentelijk beleid. Een groene gemeente die duurzaamheid altijd serieus neemt. Een gemeente die nu al rekening houdt met een duurzame toekomst en daarin in durft te investeren.
 
Alkmaar is een centrumgemeente
Een gemeente waar je kan winkelen, waar je kunt gaan stappen of uitgaan.  Waar de natuur altijd op fietsafstand is. Waar sport en culturele activiteiten ondersteund worden en we jaarlijks kunnen genieten van minstens één groot cultuur- en één sportevenement.
 
Een gemeente met goede contacten in de regio. Een centrumgemeente die haar regionale verantwoordelijkheden serieus neemt en haar relaties met aangrenzende gemeenten en de Metropoolregio Amsterdam onderhoudt en de samenwerking zoekt.
 
Alkmaar zorgt voor zijn inwoners
Een gemeente die haar inwoners, jong en oud, helpt om hun gezondheid, hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen. Dat kan gaan om zaken als gezondheid, scholing, sociaal leven, huisvesting, werk en veiligheid.
 
D66 wil een gemeente met goede en betaalbare woningen. Jongeren moeten een betaalbaar dak boven hun hoofd hebben. In Alkmaar moeten voldoende woningen zijn voor sociale huur en middenhuur. Er is ook ruimte nodig voor eengezinswoningen met een tuin. Een gemeente waar ouderen een keuze hebben om thuis te blijven wonen omdat de woning levensloopbestendig is en de zorg dichtbij geregeld is.
D66 wil een gemeente met cultuur, van opera tot popconcerten,  met goed onderwijs in eigentijdse frisse scholen. D66 stimuleert de samenwerking tussen onderwijs en innovatieve werkgevers in de maakindustrie,  zorg en dienstverlening en agrarische bedrijven. Iedereen kan hier zijn talenten benutten.

Een betrouwbaar en open bestuur dat luistert naar haar inwoners
D66 wil een gemeentebestuur dat gesprekken organiseert met inwoners over hun leefomgeving en hoe inwoners die willen verbeteren. Wat hun zorgen zijn, hoe we elkaars standpunten en verschillende belangen kunnen erkennen en dichter bij elkaar kunnen brengen. Een gemeente met een bestuurscultuur dat gericht is op vertrouwen en transparantie. Waarbij wij onder ogen zien dat transparantie alleen maar kan gedijen bij, waar nodig, de aanwezigheid van vertrouwelijkheid. Een gemeente die zijn financiën op orde heeft; een sluitende begroting en geld uitgeven waar het kan, bezuinigen als het moet.
 
Alkmaar, een duurzame gemeente waar we doen wat we kunnen voor een mooie toekomst voor iedereen.

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.