Kunst en Cultuur

We willen er blijvend van genieten in Alkmaar

Cultuur is geen extraatje. Cultuur is van waarde, net als economie, onderwijs en sport. Het is een verbinder tussen mensen. D66 blijft de cultuursector in onze gemeente steunen. Met de toekomstige bouw van veel woningen groeit ook het aantal inwoners. Wat hebben deze nieuwe Alkmaarders nodig? Waar hebben zij behoefte aan? Dat wil D66 de komende vier jaar ophalen. Nu is de tijd om kunst & cultuur op de kaart te zetten. Dat wil D66 doen met een Kunst- en Cultuurplan 2030.

Eenvoudiger systeem voor subsidies

Kunst en cultuur is voor alle mensen, met elke achtergrond en elke portemonnee. Kunst kan overal. D66 wil lokale initiatieven gericht op kunst in de openbare ruimte stimuleren en faciliteren. Subsidies maken vernieuwende genres, experimenten en talentontwikkeling mogelijk. We stimuleren gelijktijdig het ontwikkelen van commerciële vaardigheden zodat kunstenaars eerder minder afhankelijk zijn van subsidies.
Het systeem van subsidies is te ingewikkeld. Samen met de sector wil D66 dat we dit eenvoudiger maken, gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Bij culturele subsidies komt meer ruimte voor individuele kunstenaars en kleine collectieven. D66 wil dat de subsidieplafonds inflatiebestendig worden.

Investeren in goede huisvesting voor culturele instellingen

Artiance en de bibliotheek zijn sinds 1 januari bestuurlijk gefuseerd en gaan onder de noemer ABC Huis meer gezamenlijke activiteiten voor Alkmaar ontplooien. Beide organisaties aan het Canadaplein zijn samen met het Stedelijk Museum en Theater de Vest bezig een plan te maken om het ‘culturele hart’ van de stad nieuw elan te geven. D66 is blij met de kwaliteit van het aanbod van deze belangrijke partijen. De eisen van deze tijd en van de toekomst vragen wel om een update van de huidige gebouwen en voorzieningen. Daar wil D66 in blijven investeren.

Wat D66 betreft zet de gemeente zich actief in om erfgoed zoals monumenten, stadsgezichten en natuurterreinen te behouden en te onderhouden. Ook digitaal. De culturele sector wordt aangemoedigd om de hele Alkmaarse geschiedenis te onderzoeken, te vertellen en tentoon te stellen. Daarbij wordt ook het verhaal achter het Alkmaars erfgoed verteld, inclusief de zwarte bladzijdes zoals het koloniaal verleden.

Bij de ontwikkeling van onze stad, bij bouwprojecten, kan niet altijd elk stukje historie bewaard worden. Hier moeten we steeds de balans vinden tussen de waarde van het erfgoed en de ontwikkelingen gericht op duurzaamheid en betaalbare woningen.

Beeldende kunstenaars verdienen een werk- en expositieruimte. Stichting Buro Permanent Tijdelijk heeft zich de laatste jaren ingezet om deze ruimtes mogelijk te maken. Bijvoorbeeld de combinatie met horeca en het tijdelijk invullen van leegstaande gebouwen. Daarbij denkt D66 ook aan de verbinding tussen vernieuwende kunstenaars en het Stedelijk Museum Alkmaar, met nadrukkelijk aandacht voor actieve kunstenaars in de directe omgeving.

Sinds april 2021 is “De Drukkerij” aan de Marconistraat in gebruik genomen als broedplaats. D66 wil dat Alkmaar verdere initiatieven vanuit het culturele veld om broedplaatsen te creëren ondersteunt en faciliteert.

Het poppodium Victorie heeft een groot bereik, van jong tot oud. Nationale en internationale artiesten treden hier op. Het poppodium voorziet in een behoefte tussen enerzijds de kleinkunst en anderzijds de grotere evenementen voor de hele regio. Deze instelling draagt D66 een warm hart toe en moet ook na coronatijd voldoende gesteund worden.