Fractie D66 Alkmaar

De fractie vergadert elke maandag om 20.00 uur. Meestal digitaal en 1 maal per maand fysiek. De vergaderingen zijn in principe openbaar. Wil je een vergadering bijwonen, mail dan naar [email protected]

Leden van onze fractie

Beeld: D66