Hans Stevens

Hans Stevens - Beeld: ConnyvS

Ik wil mijn energie kwijt, die ik in de afgelopen 10 jaar heb kunnen geven aan de politiek en aan het vrijwilligerswerk

  • 76 jaar
  • Semarang (Ned. Indië )
  • Alkmaar

Ik ben graag onder de mensen om te ontdekken wat hun problemen zijn in de huidige maatschappij, die in mijn ogen erg individualistisch is geworden.

Wat betekent D66 voor jou?

Een mooie partij, waar ik al decennialang op heb gestemd
Hans van Mierlo en Jan Terlouw zijn voorbeelden voor mij

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Voor de sociaal zwakkere inwoners goede huisvesting
beter afvalbeleid voor de in onze gemeente aanwezige flatgebouwen
Eenzaamheid bij ouderen in deze appartementen voorkomen

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Afvalbeleid, sociale eenzaamheid
  • Breder moratorium bij schuldsanering
  • Meer de rekenkamer opdrachten geven over problematiek in de samenleving van een grote stad