Steven Smit

Steven Smit - Beeld: D66 Alkmaar

Het kan altijd beter.

  • 70 jaar
  • Kisaran
  • Alkmaar
  • Hij/hem

In Alkmaar zal er de komende jaren veel gebeuren. Meer woningen, meer mensen, meer verschillende wensen en ideeën. We staan voor een energie transitie en we moeten ons aanpassen aan het veranderende klimaat en de instandhouding van de natuur. Veranderen is best lastig, dat geldt voor iedereen. Maar zonder verandering geen vooruitgang, zo denk ik er over.
Steeds weer proberen iets te verbeteren in wereld om je heen. Daar wil ik me voor inzetten.

Bekijk hier de video van Steven.

Een partij waar je open met elkaar meningen kan uitwisselen, waar je tijd hebt om ook voor de lange termijn resultaten te halen, waar je het niet altijd met elkaar eens hoeft te zijn.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Betere participatie bij de inrichting van onze gemeente.
  • Wat mij betreft mogen de regels wat minder regel zijn, wat meer richtingaanwijzers.
  • Opdat we doen wat gezond en nodig is voor het algemeen belang en voor de uitzonderingen. Meer sociale huurwoningen bij een divers woningaanbod.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?
We kunnen zoveel als we positief samenwerken.

Lievelingsplek in je gemeente?
Al die plekken waar ik me domweg even gelukkig voel.