Wethouder Christian C. Schouten

Christian Schouten - Beeld: D66 Alkmaar

Christian C. Schouten is geboren in Alkmaar en woont met zijn kinderen in Oudorp.


Bekijk de video van Christian.

  • 42 jaar
  • Alkmaar
  • Oudorp

Sinds november 2013 is hij actief bij D66 Alkmaar in verschillende functies van campagneleider tot fractieassistent van 2015 tot 2018.
Vanaf maart 2021 is hij raadslid en in mei 2023 is hij benoemd tot wethouder in het college.

Mijn verhaal

Begin 2021 mocht ik toetreden tot de gemeenteraad en ik moet zeggen: het is bepaald niet saai geweest! We kregen een nieuwe burgemeester en sinds het najaar een kerncoalitie, en we gaan ervoor! Ik ben blij deel uit te mogen maken van een gebalanceerde raadsfractie waarin we met plezier samenwerken, respectvol met elkaar omgaan en elkaar dusdanig vertrouwen dat we volledig open kunnen spreken en van mening mogen verschillen zonder dat dit tot frictie leidt.

In de fractie ben ik woordvoerder op onderwerpen als financiën, digitalisering, erfgoed en onderwijshuisvesting. En dat is ook precies wat mij als persoon kenschetst. In het dagelijks leven
ben ik, naast vader van 3 kinderen, werkzaam bij het ministerie van Financiën. Daar houd ik mij bezig op het gebied van kennis en innovatie rondom de Rijksbegroting. Een van de projecten waar
ik aan werk is bijvoorbeeld rijksfinancien.nl waar we de – toch wel taaie, tekstuele – Rijksbegroting inzichtelijk proberen te maken met behulp van grafieken en dwarsdoorsnedes.

Naast mijn werk vind ik het belangrijk om maatschappelijk actief te zijn in de regio. Zo ben ik ook jarenlang betrokken geweest bij de school van mijn kinderen. Daarnaast beman ik tijdens elke
verkiezing een stembureau in de gemeente Bergen. Ook ben ik lid van de ledenraad van deRabobank.

Deze diversiteit aan (neven)functies heeft ervoor gezorgd dat ik met een rugzak vol kennis en ervaring, gecombineerd met een netwerk in de regio en in Den Haag, mij in 2022 weer graag gekandideerd heb voor de gemeenteraad.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Onze gemeente heeft zoveel mooie plekken dat er meerdere plekken zijn die daarvoor in aanmerking komen. Ik noem bijvoorbeeld de Oudorperhout, een prachtig natuurgebied waar de landschapsgeschiedenis naadloos overloopt in de historie van Alkmaar en omstreken. Van de molens aan de Hoornse vaart tot de drie kastelen van Floris V.
Maar ook de kippenbrug bij ’t Wuiver, waar een mooie overgang te zien is van de levendigheid van het dorp naar een mooi stukje natuur om vervolgens aan de overkant van de brug
gelijk het akkerland te zien. En juist dat, tot slot, wil ik ook genoemd hebben. Mijn familie heeft een achtergrond in het boerenbedrijf en ik vind het nog steeds prachtig om bijvoorbeeld in de Schermer de haast eindeloze weilanden te zien, er middenin te staan en mijn kinderen te laten zien en ervaren waar het eten op hun bord vandaan komt.

Wat zijn zaken die jij als raadslid wil veranderen?

Niet alles hoeft gelijk veranderd te worden. We moeten soms ook eens trots zijn op wat we bereikt hebben. Op wat er goed gaat. En daarna kunnen we focussen op wat er nog beter kan. Maar om een goede keuze te maken daarin, daarvoor moet eerst de basis op orde
zijn. En in deze tijd van coronamaatregelen, grote pakketten aan steunmaatregelen, terugkerende lockdowns en alle maatschappelijke gevolgen die daarmee gepaard gaan, is die basis op financieel gebied niet altijd helemaal op orde. Daarom is dat mijn eerste prioriteit: de basis op orde, belangrijke dingen eerst en de nice-to-have’s daarna.

Wat betekent D66 voor jou?

D66 is voor mij een logische keuze, een keuze zonder onderliggende dogmatiek, een keuze voor een groep mensen die over veel dingen ongeveer hetzelfde denken. Maar niet met alles. En dat mag. We mogen van mening verschillen. Want we discussiëren onderling met respect voor elkaars mening.