Samen Solidair

Politieke column van fractievoorzitter Simone Meijnen. Gepubliceerd als Flessenpost uit Alkmaar op 17 februari 2023.

Een COL in Alkmaar

Op maandag 20 februari zal er een ingelaste raadsvergadering zijn met betrekking tot de heringebruikname van het belastingkantoor aan de Robonsbosweg omdat het COA Alkmaar heeft verzocht mee te werken aan de vestiging van een Centrale Ontvangst Locatie, een COL.

Hoe werkt asiel in Nederland?

Mensen die in Nederland asiel aan willen vragen melden zich in Ter Apel, waar zij geregistreerd worden. Daarna gaan zij naar een COL voor de eerste onderzoeken door o.a. de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) en een medische Check. De mensen verblijven ongeveer een week in een COL. Het COA zegt toe dat er dagelijks 50 mensen zullen arriveren en net zoveel mensen weer uitstromen naar AZC’s elders in het land. Er zullen gemiddeld 250 asielzoekers in het voormalige belastingkantoor verblijven, is het idee.

Het COA doet een beroep op Alkmaar

Er waren al signalen dat het COA weer een beroep zou gaan doen op het gebouw aan de Robonsbosweg. Daarop vooruitlopend hebben we via een motie gevraagd om toezeggingen van het college dat er goede afspraken gemaakt worden met het COA over de randvoorwaarden. Wij willen dat er ook ruimte in het gebouw moet zijn voor Alkmaarse spoedzoekers (mensen die anders geen dak boven hun hoofd hebben door bv scheiding of andere privéomstandigheden) en voor Alkmaarse Statushouders.
Het gebouw is natuurlijk een aantal jaar geleden al in gebruik geweest voor de opvang van statushouders. Dat zijn mensen die in Nederland mogen blijven en in afwachting van een woning zijn. Deze mensen verbleven destijds wat langer in het gebouw dan nu de bedoeling is.
Ik vind dat Alkmaar trots mag zijn op de manier hoe dat destijds is gegaan. Er was onder de buurtbewoners in het begin soms nog sprake van angst en weerstand, maar puntje bij paaltje stroomde de vrijwilligersportefeuille over van enthousiaste inwoners, die allemaal hun steentje wilden bijdragen, bleek iedereen heel goed te kunnen samenleven en er is nauwelijks iets naars gebeurd.

Wij moeten onze verantwoordelijkheid nemen in Alkmaar

Het doet me goed dat ondanks alle problemen waar we in Nederland ook mee te maken hebben, solidariteit toch altijd weer de boventoon voert. We hebben ons eensgezind achter Oekraïne geschaard en nu Turkije en Syrië zwaar getroffen zijn, staan we klaar om te helpen waar we kunnen. Wat mij betreft stellen we ons, in Alkmaar, nu ook open voor mensen die onze hulp keihard nodig hebben.
Waar ik me, samen met mijn fractie, maandag sterk voor zal maken is dat er goede afspraken gemaakt gaan worden met het COA en dat Alkmaarse inwoners actief betrokken zullen worden bij de besluitvorming, want het nu voorliggende participatieplan lijkt nergens op.

Daarnaast lijkt het college nu blind te varen op wat het COA toezegt, maar we weten allemaal dat een grote uitdaging is om genoeg plekken te creëren voor doorstroming naar AZC’s. Wat doen we als er niet genoeg plekken in de AZC’s zijn om de mensen uit de Alkmaarse COL te huisvesten? Blijven ze dan bij ons? En hoe gaan we dan goed voor ze zorgen?

Kortom: Er moet nog veel water door het Alkmaarse kanaal stromen voordat we de mensen een opvang kunnen bieden waar iedereen tevreden mee is.

Samen solidair moet dat lukken!
Simone Meijnen