Sterker tegen discriminatie

Flessenpost van Simone Meijnen

Eindelijk is het zover!!

Artikel 1 van de grondwet is deze week aangepast.
In dat artikel staat dat je niemand mag discrimineren vanwege bijvoorbeeld iemands geloof of afkomst. Daar wordt nu ook, dankzij het initiatief van D66, PvdA en GroenLinks, discriminatie op basis van geaardheid of handicap aan toegevoegd,.
De grondwet is onze hoogste nationale wet. Nu ook de rechten van mensen met een beperking en mensen die behoren tot de LHBTI+ gemeenschap zijn verankerd kan er bijvoorbeeld strengere wetgeving worden gemaakt voor mensen die zich er niet aan houden.
Het is een glasheldere opdracht om geweld en pesten aan te pakken en meer werk te maken van acceptatie en gelijke rechten voor mensen met een beperking en de LHBTI+ gemeenschap.
Dat het hard nodig is blijkt uit een rapport van het College voor de Rechten van de Mens dat recent is gepubliceerd. Daaruit blijkt dat er steeds meer mensen zijn die zich gediscrimineerd voelen in Nederland. En dus ook in Alkmaar.

Éen op de vijf mensen met een beperking blijkt discriminatie te ervaren door instanties en één op de tien in hun werk of het zoeken naar werk.
Ook in onze gemeente is op dit gebied nog veel te bereiken. Nog lang niet alle openbare gebouwen zijn bijvoorbeeld toegankelijk voor mensen met een beperking en er zijn ook nog genoeg voorbeelden van discriminatie op de arbeidsmarkt.
Voor lhbti+ personen geldt dat minder dan de helft zich in Alkmaar geaccepteerd voelt in publieke ruimtes, zoals bij uitgaansgelegenheden, in geloofsgemeenschappen en in hun eigen woonomgeving.

Nogmaals : In Alkmaar!!

Deze week was de gemeenteraad uitgenodigd in het mooie Stedelijk Museum Alkmaar om de indrukwekkende tentoonstelling “Plantage Alkmaar.Alkmaar in Suriname 1745-heden” te bewonderen. Deze belicht het slavernijverleden van Alkmaar en specifiek het verhaal van plantage Alkmaar in Suriname.
Ik kwam daar in gesprek met een vrouw die erachter is gekomen dat haar opa een kind was van een tot slaaf gemaakte vrouw. Naast het feit dat zij een ontroerend verhaal over haar familiegeschiedenis deelde, vertelde zij me ook dat haar blonde, in Alkmaar geboren dochter er op de basisschool mee wordt gepest dat ze een Surinaamse achtergrond heeft en er niet bij hoort.

Ik schrik elke keer weer als ik dit soort verhalen hoor. Wat het in dit geval extra schrijnend maakt is dat kinderen dit elkaar aandoen.
Welke ouder leert zijn kind nog het verwerpelijke idee dat mensen op basis van kenmerken zoals afkomst, geslacht, geloof, beperking of geaardheid anders behandeld mogen worden?
Hoe is het toch mogelijk dat het grondwettelijke recht op gelijkwaardigheid voor veel mensen in de praktijk slechts een papieren werkelijkheid is?
Het is belangrijk dat wij, als gemeenteraad recht doen aan dit belangrijke onderwerp door het nóg actiever op te pakken.
Want één ding is zeker: in het Alkmaar van de toekomst is geen plek voor racisme en discriminatie. Daarom is het belangrijk dat we werken aan bewustwording, dialoog en zelfreflectie.
In het Alkmaar van de toekomst is iedereen gelijkwaardig. Zoals artikel 1 van de Grondwet ons garandeert.
Laten we ons hier samen sterk voor maken!

Gepubliceerd: 20 januari 2023 op https://flessenpostuitalkmaar.nl

Plantage Alkmaar Van 26 november t/m 19 maart 2023 presenteert Stedelijk Museum Alkmaar de tentoonstelling Plantage Alkmaar. Alkmaar in Suriname 1745-heden.
Deze belicht het Alkmaarse slavernijverleden en specifiek het verhaal van plantage Alkmaar in Suriname, een weinig bekend en nauwelijks onderzocht thema uit de Alkmaarse geschiedenis. In de expositie worden zeer uiteenlopende voorwerpen getoond, zoals gereedschappen, servies, archiefstukken, kaarten en kunstwerken. Zeer bijzonder is een serie waterverftekeningen van plantage Alkmaar en omgeving, gemaakt in de periode 1811-1816 en nooit eerder in Nederland tentoongesteld.
Meer informatie op de website van het museum.