Onze Mensen

In ons Nederland maakt het niet uit in welk huis je kinderbedje staat of in welke wijk je school. Alleen dan ben je echt vrij. Wij geloven in een samenleving waarin we gelijke gevallen gelijk behandelen. En mensen die toch op achterstand komen, helpen we. Een uitgestoken hand, zodat ieder kind het beste onderwijs krijgt. Iedere werknemer kans heeft op een goede baan en een betaalbaar huis. En ieder mens de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. In dat Nederland laten we iedereen vrij, maar niemand vallen.

D66 Zoetermeer presenteert haar kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. De leden hebben deze definitieve lijst vastgesteld. Lijsttrekker Frank Schoonbeek: “Ik heb alle vertrouwen in deze groep enthousiaste kandidaten, waarmee we, samen met de leden, vol energie de campagne in gaan!’. De lijst bestaat uit bekende gezichten en nieuwe talentvolle kandidaten. De leden hebben hun stem uitgebracht naar aanleiding van een door een commissie opgestelde advieslijst. Afdelingsvoorzitter Wim Kokx: “Ik ben zeer tevreden, nieuw talent kan zich op direct verkiesbare en opvolgplaatsen ontwikkelen en daarmee is de lijst ook toekomstbestendig. Het bestuur wenst de kandidaten een mooie campagne en een uitstekend verkiezingsresultaat toe”.