Gernand Ekkelenkamp

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

Politiek die uitgaat van wat mensen kunnen. Politiek die zorgt voor gelijke kansen voor iedereen. Politiek waarbij thema’s als wonen, onderwijs en duurzaamheid blijvend prioriteit hebben. Waar je eigen standpunt niet een doel op zich is, maar juist het resultaat en de oplossing. Dat is politiek die mij aanspreekt, dat is waarom ik actief ben voor D66 en dat is waarom ik me graag blijf inzetten in de raad. 

  • 65 jaar
  • Zoetermeer

In de huidige raadsperiode ben ik fractievoorzitter en geef ik richting aan een mooie fractie. Een fractie waarin de talenten van de D66 raadsleden tot hun recht komen. Daarmee en daardoor positioneren we ons als D66. Een partij die zaken voor elkaar krijgt en daarmee ook vaak positief in het nieuws komt.

Zoetermeer staat de komende jaren voor grote uitdagingen. De nadruk lag – logisch voor een groeikern – op kwantiteit. Nu is het tijd om de focus te verleggen naar de kwaliteit van de stad. Er zijn veel mogelijkheden voor Zoetermeer als we de sterke kanten beter inzetten en versterken. Op het gebied van rust, ruimte en natuur scoort Zoetermeer gewoon goed. Daar mogen of moeten we trots op zijn en dat ook uitdragen. Zoetermeer moet zich doorontwikkelen naar een prachtige stad worden voor de huidige- en toekomstige inwoners. Dat vraagt om politiek met ideeën en visie, vanuit een optimistische mindset. D66 kan dat! 

Drie thema’s die mij als D66-er na aan het hart liggen zijn daarbij essentieel: wonen, duurzaamheid en onderwijs. 

Een van de grootste problemen van onze tijd is de woningnood. Meer bouwen voor starters is noodzakelijk, zij zijn de dupe van deze woningnood. De afgelopen jaren heeft onze fractie daar keihard op ingezet. Wij zorgen voor goede doorstroming binnen het woningbestand, voor passende woningen voor empty nesters, voor meer woningen in de midden-huur, zodat starters kunnen doorstromen, voor meer luxewoningen, zodat mensen hun wooncarrière in Zoetermeer kunnen voortzetten. Dit betekent meer diversiteit in het woningaanbod. 
Ook verbetering van bestaande wijken is belangrijk en vaart maken met de verduurzaming van onze stad. Daar liggen grote kansen, die alleen worden benut als D66 ook deel uitmaakt van het stadbestuur! 
We moeten meer investeren in het onderwijs, meer hoger onderwijs in de stad en in de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, zodat er voor alle Zoetermeerders betere kansen komen op een goede baan en er een goed vestigingsklimaat ontstaat voor bedrijven. 

Het is nu de hoogste tijd om samen verder te bouwen aan een inclusieve en groene stad. Een stad waarin iedereen zich thuis voelt. Ik ga en sta voor deze uitdaging!