Jamila Bakkers

Iedereen kan meedoen in onze stad. Er is ruimte voor initiatieven en ideeën van onze stadsgenoten. Een stad waar iedereen zichzelf kan en mag zijn, dat is het mooie Zoetermeer waar ik mij graag voor inzet!

  • 37 jaar
  • Zoetermeer

Zoetermeer is een stad waar we trots op mogen zijn. Een stad waarin een prachtige toekomst is weggelegd voor huidige en toekomstige Zoetermeerders. Een stad die het verdient om een krachtig cultureel aanbod te hebben, want dat culturele aanbod is niet vanzelfsprekend, maar vraagt om een daadkrachtige aanpak.
Het is belangrijk dat er voor iedereen ruimte is om betaalbaar te wonen in onze fraaie stad. Een Zoetermeer waar er ook voor starters en middeninkomens koop- en huurwoningen bereikbaar zijn, ongeacht de portemonnee. Een Zoetermeer waar energiezuinige woningen niet meer weg te denken zijn. Een Zoetermeer waar buurtbewoners samen (be)leven, ongeacht afkomst, geaardheid of inkomen. Daar zet ik mij voor in.

Bouwen aan een aantrekkelijk Zoetermeer. Met woningen die goed bereikbaar zijn met het OV. Denk aan de Entree. Het is van belang dat het OV voor iedereen, ook als je een fysieke beperking hebt, toegankelijk is. En uiteraard geven we voorrang  aan fietsers en voetgangers. Daarmee creëren we ruimte voor natuur en recreatie. Levendige, groene buurten, daar maak ik mij hard voor! 

D66 betekent voor mij de overtuiging dat we echt vrij zijn, als we onszelf kunnen ontwikkelen. Een gezamenlijke inzet op eerlijke kansen voor iedereen. Democratie betekent dat iedereen kan meepraten, met oog voor de toekomst, oftewel met oog voor de generaties na ons.