Esmael Zamani

Afgelopen vier jaar heb ik als jongste Zoetermeerse D66-raadslid alles gegeven om onze standpunten te verwezenlijken, het college te controleren en onze bewoners te horen. In een prachtig team hebben wij dan ook heel veel bereikt en daar ben ik erg trots op! Het lijkt mij fantastisch om dit succes ook komende vier jaar door te zetten. Graag stel ik mij daarom beschikbaar als raadslid voor onze prachtige partij in onze prachtige stad!

  • 29 jaar
  • Zoetermeer

Graag wil ik mij ook komende vier jaar inzetten voor een duurzaam, groen en gezond Zoetermeer. Voor een inclusieve stad waar je kan zijn wie je wil zijn. Voor een stad zonder zooi, met een ambitieus klimaat- en adaptatieplan. Een stad waar de financiën en ook de luchtkwaliteit op orde zijn. Een stad met studiefaciliteiten voor jong en oud. Een stad waar ook buiten de stadsgrenzen gekeken wordt. Een stad waar dankbaar gebruik wordt gemaakt van de kennis van haar inwoners. Een stad waar ook starters een kans krijgen en waar we gaan voor uitstekend wonen met veel en kwalitatief hoogwaardig groen. 

Zoetermeer moet de groene stad zijn met voorzieningen voor jong en oud en waar serieus wordt geluisterd naar wensen en zorgen van de toekomstige generaties. Hiervoor wil ik mij graag de komende 4 jaar weer voor inzetten.