Niels ten Anscher

Niels ten Anscher - Niels ten Anscher Beeld: D66 Zoetermeer

D66 biedt vanuit een optimistische kijk op de wereld zien wat mogelijk is om iedereen zijn of haar leven vorm te geven zoals hij of zij dat wil. Of dat nu gaat over sociale issues of over economische issues of over ethische issues: geef die ruimte die nodig is om keuzes te maken en als iemand dat niet (geheel) zelfstandig kan: biedt een helpende hand, een luisterend oor.

  • 61 jaar
  • Zoetermeer

Ik heb mijn hele leven het publieke domein gediend en altijd vrijwilligerswerk gedaan. Meeste vreugde heb ik gehaald uit jeugdwerk: beroepshalve bij het opzetten van een Mbo-opleiding voor jonge mensen die als militair een bijdrage willen leveren maar nog te jong zijn. Als vrijwilliger ook gewerkt met jonge mensen bij scouting. Ik wil mij verder inzetten voor het publieke domein en merk dat het gemeentelijk niveau in staat is om verschil te kunnen maken. Het is van groot belang dat  mensen in staat zijn om in vrijheid hun leven vorm te geven. Maar omdat we met zovelen zijn, is die vrijheid niet onbepaald en absoluut. Vrijheid kan alleen als we dat samen willen en rekenschap geven van onze gezamenlijke aanwezigheid.

De worsteling zit in de vraag: wanneer moet je zelf actie ondernemen en wanneer mag je ervan uitgaan dat er een helpende hand is die voor je zorgt? Wat moet het vangnet zijn dat mensen de ruimte geeft om hun leven in te richten zoals zij dat willen. Antwoorden heb ik niet, maar soms is de vraag stellen al een belangrijke stap op weg naar een gezamenlijke oplossing.

Nu er besloten is dat Zoetermeer gaat groeien is het van belang van de balans tussen wonen, werken en leven in balans blijft of, als je anders kijkt naar je omgeving, komt. Van belang daarbij is dat mensen het fijn hebben in Zoetermeer. Dat kan alleen als er balans is, als er ruimte is, als mensen zelfredzaam zijn, als het veilig is.
Ik wil me graag inzetten voor de balans tussen wonen, werken en leven. Om kansen te creëren voor iedereen, mensen betrekken bij hun stad en zorg dragen dat iedereen de mogelijkheid pakt of anders krijgt om zijn of haar leven zo vorm te geven als hij of zij dat wil met respect voor de andere mens die precies datzelfde wil.