Wijchen is een bruisende gemeenschap

Goede voorzieningen, een breed aanbod van cultuur, monumentaal erfgoed, een mooie natuur en actieve verenigingen. Ze maken Wijchen tot een aantrekkelijke plaats om te wonen, te werken of te recreëren. D66 grijpt deze kansen om Wijchen nog beter op de kaart te zetten op het gebied van sport, kunst en cultuur.

Wijchen staat voor een top sportklimaat

D66 Wijchen ziet sport als ontspanning en prestatie. Ook is het goed voor je gezondheid, is het een sociaal bindmiddel en dient het als motor van zelfvertrouwen. Sporten houdt je fit, vitaal en sociaal.
D66 gaat voor een gezond Wijchen met sterke (sport)verenigingen. Ze bieden breedtesport en kansen voor topsport. Sportaccommodaties zijn duurzaam, energieneutraal en waar mogelijk multifunctioneel. Zo worden ze beter benut door scholen en buitenschoolse opvang. Op die manier komen kinderen al op jonge leeftijd in aanraking met sport. Iedere school heeft een bevoegde gym-of sportdocent, zodat er op iedere school in Wijchen aan elke klas minimaal 2 uur in de week volwaardig bewegingsonderwijs wordt gegeven.
De openbare ruimte moet uitdagen te bewegen. Dat kan door goede fiets-, struin- en wandelpaden, rustplekken, buitentoestellen en goed gedoseerde speelplekken voor kinderen. Mensen, jong en oud, moeten meer worden verleid om voldoende te bewegen.
Op het veld zijn we allemaal gelijkwaardig. Sport draagt bij aan het wegnemen van kansenongelijkheid. Sportverenigingen investeren in toegankelijkheid, voor jong en oud en voor mensen met een beperking. Er zijn gemeentelijke regelingen zodat inkomen geen belemmering is voor kinderen om te sporten. Sportverenigingen zijn zich bewust van hun maatschappelijke taak. Ook waar het gaat om normen en waarden en het tegengaan van discriminatie.

De speerpunten van D66 Wijchen zijn:

 • Duurzame en multifunctionele sportaccommodaties.
 • Stimuleren van sporten en bewegen in de openbare ruimte.
 • Kinderen vroeg in aanraking brengen met sport en zorgen dat mensen hun hele leven blijven sporten.
 • Trainingen aanbieden in het voorkomen en herkennen van ongewenst gedrag, waaronder discriminatie.
 • Verenigingen ondersteunen bij het aanbieden van sporten voor mensen met een beperking.
 • Wij zorgen voor 2 uur gymles per week op alle scholen.

Cultuur beleven we samen

Cultuur omvat het beleven van kunst. Maar het is meer dan dat. Het gaat ook over hoe we samen carnaval vieren, een goede bibliotheek of ons erfgoed. Cultuur geeft kwaliteit en identiteit aan Wijchen en zijn kernen en is bron van verbinding en inspiratie.
Kinderen komen al op jonge leeftijd in aanraking met cultuur, deels onbewust, deels bewust. Het is belangrijk dat kunst en cultuur een vaste plek krijgen in het onderwijs. Kinderen worden thuis en op school gestimuleerd te lezen en creatief te zijn. Cultuureducatie kan niet vroeg genoeg beginnen. Kunst en cultuur dragen bij aan het wegnemen van kansenongelijkheid.
De gemeente moet zich meer bewust zijn van het belang van kunst, cultuur en erfgoed. Een parel als Kasteel Wijchen met zijn museum is waar iedere Wijchenaar trots op kan zijn. Dat geldt ook voor het erfgoed in de kernen. Of voor activiteiten van culturele verenigingen, voor het theater of voor een modeshow in het centrum. Cultuur geeft kleur en vrolijkheid aan de samenleving. Cultuur is ook een middel tot identificatie: deel worden en uitmaken van de lokale gemeenschap. Op die manier dragen kunst en cultuur bij aan integratie.
Culturele evenementen, variërend van een kunstmarkt tot een dancefestival, trekken bezoekers naar Wijchen. Een bloeiend cultureel leven in de gemeente is goed voor de lokale economie. Er is een aanzuigende werking in de vorm van toerisme en recreatie.

De speerpunten van D66 Wijchen zijn:

 • Elk kind in Wijchen moet regelmatig in aanraking komen met kunst en cultuur.
 • Iedereen moet toegang krijgen tot kunst en cultuur: zowel om te beleven als om actief te beoefenen.
 • De gemeente Wijchen ondersteunt organisaties bij het verwerven van subsidies.
 • Geen belemmeringen voor vestiging van ateliers, galeries en kunstnijverheid in het centrum en in de kernen.
 • Het instellen van een cultuurraad, die gevraagd en ongevraagd adviezen kan geven, kan het kunst en cultuurbeleid van de gemeente versterken.