D66 Wijchen voor een bruisende samenleving

D66 Wijchen is trots op de gemeenschapszin en de bloeiende sport- en andere verenigingen. D66 hecht een groot belang aan cultuur en de Wijchense voorzieningen. 

Wat hebben we bereikt

D66 Wijchen maakte zich sterk voor Wijchense organisaties, zoals het museum, de bibliotheek en MeerVoormekaar, o.a. om te zorgen dat subsidies de kosten dekken. D66 kwam op voor een toekomstbestendige bibliotheek.
Het waren D66 en PvdA die het initiatief namen voor de renovatie van Kasteel Wijchen en de vernieuwing van het museum. D66 steunde het archeologisch onderzoek in de voortuin van het kasteel. Maar D66 was ook kritisch en keerde zich tegen het carillon-plan in de kasteeltoren (‘eftelingisering’ van historisch monument). 
Het was D66 Wijchen die als eerste pleitte voor een terrassenplein op de Markt en die het college opriep om een goede Evenementenvisie voor Wijchen te ontwikkelen.

Kasteel Wijchen - Beeld: D66 Wijchen / KvG

Waar staat D66 voor

D66 bevordert cultuur en sport, ze geven kleur aan het leven in Wijchen. Een bruisend verenigingsleven, leuke activiteiten voor velen, culturele uitingen zorgen voor plezier, verbondenheid en identiteit. Sport is zoveel meer dan gezondheid en bewegen. We investeren in sterke verenigingen en investeren daarmee ook in sociale samenhang.