D66 Wijchen pleit voor voorbereiden op vluchtelingen uit Oekraïne

De brute inval van de Russen, de oorlog in de Oekraïne, zal leiden tot een stroom aan vluchtelingen. Wat D66 betreft moet Nederland daarin een uitnodigende houding hebben. Ook in een plaats als Wijchen dienen we ons voor te bereiden. Zodat wij deze mensen zo snel mogelijk een veilige plek kunnen bieden.

Oorlogsvluchtelingen

Een aantal dagen geleden is Rusland Oekraïne binnengevallen. Een schending van internationale afspraken met verschrikkelijke gevolgen voor de bevolking van Oekraïne. Verschillende regeringen, ook samenwerkend in EU-verband, hebben sancties opgelegd aan Rusland. Op die manier worden de Russische leiders gestraft en hopelijk gedwongen om zo snel mogelijk een einde te maken aan de invasie van en de oorlog met Oekraïne. Duizenden Oekraïners moeten hun huis ontvluchten voor iets verschrikkelijks: een oorlog in hun thuisland. Als Nederland kunnen en moeten we onze verantwoordelijkheid nemen en er voor hen zijn.

Vragen aan college

Daarom heeft D66 Wijchen de onderstaande vragen gesteld aan het college om B&W aan te moedigen goed voorbereid te zijn als de eerste vluchtelingen in Nederland aankomen.

  • Premier Rutte gaf eerder dezer dagen op een vraag over de vluchtelingenstroom uit Oekraïne aan dat de regering zal kijken “wat binnen bestaande kaders” kan. Bent u het met ons eens dat we als land en gemeente onze verantwoordelijkheid moeten nemen en ons moeten voorbereiden op de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne?
  • Wil het college in Wijchen voorbereidingen treffen zodat vluchtelingen uit Oekraïne kunnen worden opgevangen in onze gemeente? Bijvoorbeeld door middel van een zoektocht naar beschikbare en geschikte locaties voor opvang in onze gemeente en het voorbereiden van vrijwilligersinitiatieven voor deze opvang. Zodat als er een beroep op Wijchen wordt gedaan wij klaar zijn om ook hier vluchtelingen op te vangen.

Antwoorden college

We hebben nog geen antwoorden van het college ontvangen.

Wel heeft het college op 10-3-2022 onderstaande raadsbrief over de opvang van vluchtelingen naar de gemeenteraad gestuurd.

En op 24-3-2022 verspreidde het college onderstaand persbericht, met daarin de potentiële locaties voor crisisnoodopvang en noodopvanglocaties voor langer verblijf.