D66 Wijchen over welzijn, gezondheid en zorg

In de afgelopen raadsperiode is D66 Wijchen zeer actief geweest om het gemeentelijke beleid op het gebied van welzijn en zorg kritisch te volgen en te corrigeren.

Wat hebben we bereikt

D66 Wijchen was de meeste kritische partij als het ging om zorg. En dat was nodig! Een paar jaar geleden waren er grote tekorten Wmo en Jeugdzorg; de gemeente had de grip op de zorg verloren; om dat te keren moest D66 zelfs een motie van afkeuring en later een motie van wantrouwen indienen. 
D66 Wijchen vroeg al in begin van de coronacrisis aandacht voor kwetsbare jongeren in coronatijd. D66 nam initiatieven voor vroegtijdige signalering jeugdhulp en voor een omslag van problemen behandelen naar preventie om zware zorg te voorkomen. Ook pleitte D66 voor bij jongerenoverlast zowel te handhaven als via jongerenwerk de onderliggende problemen aan te pakken. 
Het was D66 Wijchen die agendeerde dat de gemeenten kritisch moet zijn op zorgaanbieders, tegengaan dat zorgcowboys op de ‘zorgmarkt’ opereren en zorgde D66 dat screening op kwaliteit en rechtmatigheid wordt aangepakt.
D66 keerde zich tegen het zomaar bezuinigen op huishoudelijke hulp. D66 keerde zich tegen lange wachtlijsten en het plan van de gemeente om wachtlijsten te gebruiken om mensen te ontmoedigen. 
D66 Wijchen kwam ook op voor positieve gezondheid, o.a. door te vragen om rookvrije terrassen op de Markt. Een rookvrijgeneratie is al zichtbaar op de sportvelden en schoolpleinen, D66 pleit voor de volgende stap, maar de rookvrije terrassen hebben nog geen meerderheid gehaald in de raad.

Wijchens appeltje tijdens Vierdaagse - Beeld: D66 Wijchen / KvG

Waar staat D66 voor

Gezondheid is in Wijchen is voor D66 meer dan goede zorg. D66 Wijchen staat voor goede en betaalbare zorg voor alle inwoners. Maar ook voor het bevorderen van een gezonde leefstijl, preventie om zwaardere zorg te voorkomen en aandacht voor maatschappelijke problemen die de gezondheid kunnen verslechteren.