D66 Wijchen voor fysieke en digitale veiligheid

Veiligheid buiten op straat en voor en achter de voordeur is voor iedereen belangrijk. Maar er moet ook digitale veiligheid zijn.

Wat hebben we bereikt

Als D66 Wijchen hebben we ons sterk gemaakt voor betere aansturing van en prioritering bij gemeentelijke handhavers (boa’s), werken met realistische doelstellingen en verantwoorden aan de raad. We waren kritisch over beveiligers die als ‘straatcoaches’ werd ingehuurd.
Ook vroegen we aandacht voor veiligheid in het verkeer en het voorkomen van problemen door een goed ingerichte openbare ruimte. D66 maakte zich ook sterk voor een vuurwerkverbod.
Het was D66 Wijchen die meermalen de toenemende digitalisering heeft geagendeerd, waardoor langzamerhand ook andere partijen het politieke belang zijn gaan beseffen. Digitalisering heeft goede en slechte kanten.
D66 vroeg aandacht voor het gebruik van algoritmes, en ook de kansen die het gebruik van data, voor o.a. betere zorg of het verkeer, kunnen bieden. Het was ook D66 die in Wijchen zorgde dat het college verantwoording aan de raad moet afleggen over informatiebeveiliging en privacy, en dat deze onderwerpen thuishoren in de politieke arena.

Digitale veiligheid - Beeld: compilatie

Waar staat D66 voor

D66 zorgt dat Wijchen veilig blijft en dat digitalisering geen belemmering is.  Veiligheid op straat en thuis is niet alleen een zaak voor politie en boa’s. In Wijchen waken we ook tegen thuisgeweld en betrekken we welzijn en zorg. Digitalisering biedt veel kansen om het leven te verbeteren, maar dan moeten onze gegevens wel zijn beschermd en moeten mensen die minder digitaal vaardig zijn ook mee kunnen doen.