D66 Wijchen voor een sterke economie, werk en inkomen

Voor D66 Wijchen is een sterke economie voorwaarde voor welvaart en welzijn. Maar wel in balans met andere waarden. D66 is een sociaal-liberale partij, met oog voor de zwakkeren in de samenleving.

Wat hebben we bereikt

D66 was voor de uitbreiding van Bijsterhuizen, maar tegen de uitbreiding Breekwagen ten koste van ecologische verbindingszone.
Het was D66 die helemaal in de beginfase van de coronacrisis al een oproep deed voor extra steun aan ondernemers en zzp’ers vanwege corona. 
D66 Wijchen was zeer kritisch over de plannen Wighenerhorst: kampeerders met kleine beurs zijn verdreven, bewoners van recreatiewoningen die nooit vakantiewoningen waren werden na 20 jaar verdreven. Er is de dreiging van gigantische recreatiezone met druk op in kwetsbaar gebied.
Maar D66 pleitte wel voor het bevorderen toerisme, oproep tot betere promotie en afschaffen toeristenbelasting. 
D66 pleitte om via het Werkbedrijf extra in te zetten om mensen aan het werk te krijgen en voor meer samenwerken met UWV voor een betere werkgeversbenadering.
D66 streed tegen negativisme en wantrouwen als het gaat om bijstand, maar voor positief stimuleren en vanuit vertrouwen werken.
D66 Wijchen heeft over de jaren steeds het initiatief genomen om de minimaregelingen en vooral de kindregeling te verbeteren. Niet alleen door de regelingen uit te breiden, maar ook door deze via een digitaal platform te verbeteren. En tenslotte door minima voor de extra kosten voor mondkapjes en zelftesten tegemoet te komen. 

Werken - Beeld: D66

Waar staat D66 voor

D66 Wijchen biedt werk en inkomen. Wijchen heeft een sterke economie met vele innovatieve grote en kleine ondernemers, dat moeten we blijven stimuleren. Het centrum van Wijchen mag nog meer bruisen. We stimuleren dat iedereen kan werken, als dat niet lukt bieden we goede ondersteuning.