D66 Wijchen over duurzaamheid, de energietransitie, milieu en natuur

D66 Wijchen was en is de meest groene partij in de gemeenteraad. Keer op keer was het D66 die bij een aarzelende coalitie de urgentie, de noodzaak van verduurzaming benadrukte en zich steeds inzette voor natuur en milieu.

Wat hebben we bereikt

D66 Wijchen vroeg om meer transparant en om aan inwoners de voortgang zichtbaar te maken via een inhaakkalender duurzaamheid
D66 steunde Windpark Bijsterhuizen. Zonne-energie én windenergie zijn nodig, moest D66 vaak zeggen tegen partijen die dat ontkenden. Maar D66 was ook kritisch, steunde niet het plan Windpark A50 met 5 molens.
Maar D66 riep andere partijen op niet de kop in de klei te steken; Wijchen moet wel ruimte bieden aan windmolens, ook een minder aantal langs de A50 of elders. D66 heeft zich vanaf het begin verzet tegen de bekrompen Tegenwindcode, die zorgt dat de provincie en niet de gemeente beslist.
D66 Wijchen toonde zich voorstander van regionale samenwerking en D66 pleitte voor het betrekken van inwoners, zowel voorstanders als tegenstanders van duurzaamheidsprojecten. We hebben initiatieven genomen voor inwonerssamenwerking bij zonnepanelen op daken.
D66 Wijchen was de partij die opriep tot zonnepanelen op daken gemeentegebouwen, bedrijven en waterbekkens.
D66 kwam met het idee de OZB te vergroenen en riep om te onderzoeken of gemeenten in eigen beheer energie kunnen leveren.
D66 Wijchen zette zich ook in voor de natuur, o.a. om de natuurwaarden in de Berendonck te behouden, voor het vergroenen van tuinen, het afkoppelen regenpijpen en hemelwater te hergebruiken, voor de bescherming van de Meeroever en het Oosterpark en voor de ecologische verbindingszone
D66 Wijchen vroeg keer op keer om het recyclen van luiers en incontinentiemateriaal, het beter scheiden van afval en het verminderen van afval door het terugdringen van reclamedrukwerk
D66 vroeg ook om aandacht voor duurzaamheid en gezond leven, o.a. via het initiatief voor watertappunten op scholen en op openbare plekken.

Loonse waard - Beeld: D66 Wijchen / KvG

Waar staat D66 voor

Als het aan D66 ligt wordt Wijchen versneld duurzaam en klimaatneutraal. We moeten alle huidige mogelijkheden gebruiken, isolatie, zonne-energie, windenergie, biogas, waterstof, om de verduurzaming te versnellen. Daarbij betrekken we de inwoners en maken binnen een jaar de plannen duidelijk. Wijchen moet ook op zoek gaan naar innovatieve mogelijkheden zoals energie-opslag en geothermie.

D66 wil dat Wijchen een nog groenere gemeente wordt. In nieuwe en bestaande wijken komt veel meer aandacht voor watermanagement en biodiversiteit. Door hubs en samenwerking tussen pakketdiensten willen we minder vervuilend verkeer in de wijken. We verplichten bezorgers om zonder uitstoot te rijden.