D66 Wijchen voor meer democratie en een dienstbare gemeente

‘Demos kratos’, democratie is een werkwoord. Scherp zijn op het democratische proces zit D66 in de genen. En, helaas, was dat het voor D66 Wijchen vaak nodig op hier kritisch op te zijn.

Wat hebben we bereikt

Een hoofdlijn in het functioneren van D66 Wijchen is al vele jaren een kritische blik op het functioneren van de lokale democratie.
In het gemankeerde fusieproces was het D66 Wijchen die pleitte voor zorgvuldige besluitvorming, het durven toegeven dat je als raad en college fouten maakt en nam D66 het initiatief om te zorgen voor een goede evaluatie. Ook externe onderzoekers gaven veel kritiek op de politieke cultuur van Wijchen. 
D66 Wijchen vroeg al lang voordat het in Den Haag ter sprake kwam voor aandacht voor de menselijke maat en anders denken door de overheid.
Het was D66 die vaak opkwam voor goede inwonersparticipatie. Onder ander met een motie zodat de Participatieladder consequent wordt toegepast. Maar ook heel concreet door te pleiten voor een Speakers Corner op de binnenhof bij raadsvergaderingen in het kasteel. D66 kwam op voor het betrekken inwoners, o.a. bij het Hart van Zuid.
Al jarenlang pleit D66 Wijchen voor moderne vormen van participatie, zoals een digitaal burgerpanel of een klimaatraad als het gaat om duurzaamheid.
D66 Wijchen steunde de leefbaarheid in kernen, o.a. door te investeren in buurtnetwerken in Hernen, Bergharen, maar ook in Alverna , in MFA Batenburg en door het bevorderen van wijkplannen en dorpsontwikkelingsplannen
Ook kwam D66 op voor betere dienstverlening en een meer betrouwbare overheid.
D66 stond voor goed financieel beheer en niet zomaar geld uitgeven om mensen of groepen te pleasen. 

Nööle oftewel nuilen (zeuren) is een bekend Wijchens woord - Beeld: D66 Wijchen / KvG

Waar staat D66 voor

D66 Wijchen versterkt de democratie. Met democratie kun je niet vroeg genoeg beginnen, aandacht voor zeggenschap en verantwoordelijkheid in het onderwijs en terugkeer van de kindergemeenteraad. Inwoners hebben invloed en worden in wijken en dorpen meer betrokken bij hun leefomgeving. We maken de besluitvorming transparanter en we doorbreken gesloten machtsblokken in de politiek.