Raadsvergadering

Raadszaal gemeente Westerkwartier in Corona-opstelling Beeld: Webcast gemeenteraad Westerkwartier

26 januari 2022

Onderwerpen op de agenda

De volgende onderwerpen zullen in ieder geval besproken worden:

  • Vaststellen bestemmingsplan Vogelzanglocatie Grijpskerk (hamerstuk)
  • Begroting 2022 schoolbestuur Lauwers en Eems (hamerstuk)
  • Verordening Jeugdhulp 2022 (bespreekstuk)
  • Ontslag griffier en benoeming nieuwe griffier
  • Voordracht benoeming bestuurslid Lauwers en Eems
  • 2e verlenging benoeming wethouder Pieter van der Zwan
  • Regiovisie Jeugdhulp Groningen/NvO (bespreekstuk)
  • Bekrachting geheimhouding Grondexploitatie Leeksterveld fase 2

Meekijken

Alle raadsoverleggen en raadsvergaderingen zijn live te volgen via:

Gast van de raad

Wilt u eens meer weten hoe het er aan toe gaat rond een raadsvergadering? U bent welkom als gast van de raad.