Raadsvergadering 19-04-2023

Beeld: D66 Brandportal

Agenda en hoe te volgen?

Hoe te volgen?

De raadsvergadering vindt plaats in het gemeentehuis te Zuidhorn en is zowel fysiek als digitaal te volgen. De raadsvergadering begint om 19:30. Klik hier om de raadsvergadering digitaal te volgen.

Agenda

De agenda voor de raadsvergadering is:

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Besluitenlijsten
5. Vraagrecht
6. Lijst ingekomen stukken
7. Bestemmingsplan Lutjegasterweg 52 Grootegast
8. Raadsvoorstel oprichting stichting waarborgfonds VR’s
9. Dorpshuizenbeleid 2023 gemeente Westerkwartier
10. Vaststellen Licht- en Donkerbeleid
11. Delegatie proceshandelingen administratief beroep
12. Al dan niet opheffen geheimhouding
13. Vaststelling grens rechtmatigheidsverantwoording
14. Vaststellen verordeningen ex artikel 212 en 213 Gemeentewet
15. Sluiting