Update radartoren Herwijnen

Beeld: Jan de Geus

Op 24 oktober 2023 staat het onderwerp Radartoren op de agenda van de Eerste Kamer. Dit is waarschijnlijk geen inhoudelijke bespreking, wel wordt bepaald wat de procedure van behandeling van het onderwerp wordt. Het was in ieder geval reden voor D66 raadsleden Rita Boer Rookhuiszen en Ingrid Zwaan en D66 wethouder Jan de Geus (met volksgezondheid in de portefeuille) om de D66 Eerste Kamerleden aan te schrijven. Bovendien is tijdens het D66 verkiezingscongres, dat 21 oktober in Apeldoorn gehouden werd, met ons Eerste Kamerlid Carla Moonen over de radartoren gesproken. De informatie die wij hebben, mede dankzij de inzet van de Herwijnense stichting ‘Niet nog een radar in Herwijnen’, is met de D66 Eerste Kamerfractie gedeeld.

Als fractie en wethouder blijven we alles nauwlettend volgen en ons uiterste best doen om defensie te laten afzien van de locatie Herwijnen. We staan net als het college van burgemeester en wethouders en de gehele gemeenteraad van West Betuwe achter de inwoners van Herwijnen die zich grote zorgen maken over de geplande radar. De impact van de hoge straling hiervan is onbekend, er is nog onvoldoende wetenschappelijk onderzoek hiernaar gedaan. De door defensie gekozen locatie ligt in ieder geval veel te dicht bij bebouwing. Daarmee worden internationale protocollen en standaarden, die van langere afstanden uitgaan, niet nageleefd. Als D66 West Betuwe verwachten we dan ook de toepassing van het voorzorgsbeginsel inzake potentiële gezondheidsrisico’s bij die voorgenomen plaatsing van de radar in de nabijheid van bewoning. Dit hele beginsel lijkt de staatssecretaris tot nu toe achterwege te laten.

NB: Wij zijn ons zeer bewust van de noodzaak om in NAVO-verband te werken aan vrede en veiligheid. Daar hoort ook bij dat het luchtruim nauwlettend in de gaten kan worden gehouden om eventuele bedreigingen van de nationale veiligheid of de stabiliteit in Europees verband spoedig te onderscheppen. D66 West Betuwe verzet zich niet tegen de bijdragen die hiervoor geleverd moeten worden maar wel tegen het feit dat de staatssecretaris andere locaties niet afdoende heeft onderzocht (van verschillende kanten en door diverse experts wordt aangegeven dat de defensielocatie in Lopik uitstekend zou voldoen).