Zienswijze tegen radartoren Herwijnen vastgesteld

D66 raadslid Ingrid Zwaan - Beeld: RBR


Er waren maar liefst twee extra raadsvergaderingen nodig om tijdig een zienswijze, oftewel bezwaar, bij het Rijk in te dienen tegen de plannen voor de Radartoren Herwijnen. Defensie wil vlakbij het dorp Herwijnen een nieuwe radartoren plaatsen, in het belang van de nationale en internationale veiligheid. Inwoners en gemeente willen de radartoren niet op deze locatie met name vanwege de verwachte stralingsrisico’s. Dit lang lopende dossier, al van voor het ontstaan van de gemeente West Betuwe, is vanwege de oorlog in Oekraïne alleen maar actuelere geworden. Het is ook een onderwerp waar we ons als gemeenteraad nauw bij betrokken voelen en waar we het over de aanpak gelukkig grotendeels met elkaar eens zijn. Tot 29 januari konden raad en college, en ook inwoners, een zienswijze indienen tegen het laatste besluit hierover van de Rijksoverheid (het ministerie van defensie). Omdat de gemeenteraad pas officieel 30 januari vergaderde was maandag 22 januari een extra raadsvergadering nodig om die officiële zienswijze namens de raad te kunnen vaststellen. Op tafel lag een concept zienswijze. Ons raadslid Ingrid Zwaan, die dit onderwerp in haar portefeuille heeft, was er niet blij mee en gaf dat ook duidelijk aan. Ze somde een aantal onderwerpen op die gemist werden, zoals stressklachten bij bewoners door onzekerheid over een veilige en gezonde leefomgeving, geluidsoverlast, stikstof, Natura 2000, vleermuizen en het feit dat het een militair doelwit betreft. Zij kreeg bijval van de andere fracties. Na schorsing en overleg werd besloten dat de zienswijze moest worden aangepast. Op donderdag 25 januari werd opnieuw een extra raadsvergadering gehouden. Die avond gaf de door het college ingehuurde advocaat helder uitleg over het gevoerde proces. Gelukkig was de door hem gewijzigde zienswijze (meer dan verdubbeld in lengte) al een dag eerder beschikbaar om te lezen. Dit keer konden de aanwezige raadsleden wel eensgezind met de zienswijze instemmen.
Het burgerinitiatief uit Herwijnen dat zich verzet tegen de radar en waarmee nauw wordt samengewerkt dient ook een eigen zienswijze in.
Dit alles wordt door onze D66 fractie uiteraard nauwlettend gevolgd.

NB: Wij zijn ons zeer bewust van de noodzaak om in NAVO-verband te werken aan vrede en veiligheid. Daar hoort ook bij dat het luchtruim nauwlettend in de gaten kan worden gehouden om eventuele bedreigingen van de nationale veiligheid of de stabiliteit in Europees verband spoedig te onderscheppen. D66 West Betuwe verzet zich niet tegen de bijdragen die hiervoor geleverd moeten worden maar wel tegen het feit dat de staatssecretaris andere meer geschikte locaties niet afdoende heeft onderzocht.