Stikstof en klimaat: de Gelderse Puzzel = keuzes maken

Veel verschillende onderwerpen hebben direct of indirect met elkaar te maken. De (toekomstige) inrichting van de openbare ruimte in relatie tot de stikstofproblematiek en de klimaatproblematiek speelt daarbij een grote rol. Hoe verdelen we de (schaarse) ruimte? Waar kunnen we woningen bouwen? Waar moeten nieuwe elektriciteitsvoorzieningen komen? Hoe en waar gaan we energie opwekken? Wat voor voorzieningen zijn er nodig? Hoe zorgen we dat alles bereikbaar blijft? Een hoe betalen we dat? In de provincie Gelderland wordt dit ook wel de Gelderse Puzzel genoemd. Een puzzel die in iedere Provincie met veel verschillende overheden, organisaties en belanghebbenden gelegd moet worden. Met het programma Vitaal Landelijk Gebied Gelderland (VLGG) werkt de provincie voor 3 gebieden (Veluwe, Achterhoek en Liemers, en Rivierengebied) maatregelen uit voor natuur, water, klimaat en landbouw. Hoe ‘gewone’ inwoners daarbij betrokken kunnen worden is een forse uitdaging. Het zal de komende maanden en jaren veel inzet/tijd/overleg vragen en van invloed zijn op bijna alles waar we lokaal mee te maken hebben. Denk hierover vooral met ons mee! Denk hierover vooral met ons mee!