Plannen voor natuurgebied de Steendert

In juni zijn door Staatsbosbeheer aanvragen ingediend om op hun terrein in het natuurgebied de Steendert Est en Ophemert een bos en een honden uitlaatgebied aan te mogen leggen. Over die plannen zijn nogal wat omwonenden ongerust. Zo bleek ook tijdens diverse informatieavonden in Est en Ophemert.

Beeld: D66 West Betuwe

De Steendert is nu een relatief open gebied, een fraaie herinnering aan hoe voor de ruilverkaveling in de vorig eeuw het gebied in de komgronden er uit zag. In het gemeentelijk beleid,(onder andere in het onlangs vastgestelde Landschapsontwikkelingsplan (LOP), staat de Steendert ook zo benoemd. Ook wat ons betreft een gebied van cultuur historisch belang, dus geen plek voor de aanplant van een nieuw bos. Dat standpunt wordt door de hele gemeenteraad gedeeld.

Beeld: D66 West Betuwe