Milieuproblematiek golfbaan Spijk

Beeld: rbr

De milieuproblematiek van de staalslakken speelt al sinds 2019. Niet alleen het milieurisico is groot, ook het financiële risico voor de gemeente, en daarmee voor de inwoners van West Betuwe. De gang naar de rechter zorgde (nog) niet voor een oplossing: de rechter gaf het advies er nogmaals met elkaar proberen uit te komen. Ook hier zijn diverse partijen betrokken: de Golfbaan de Dutch, de aannemer die de geluidswal zou aanleggen en met staalslakken werkte (met vergunning van de gemeente Lingewaal), de gemeente, het waterschap, de omgevingsdienst en de inspectie voor de leefomgeving. Inmiddels is er een nieuwe speler bijgekomen die het werk van de aannemer wil overnemen. Daarvoor zijn afspraken gemaakt, waaronder dat het gebied na het oplossen van het milieuprobleem verder ontwikkeld mag worden. De verleende vergunning voor een van de financiële dragers (een zonnepark) is door de rechter na bezwaren van onder andere omwonenden afgekeurd (niet op inhoudelijke maar op procedurele gronden). Hierdoor moet de gemeenteraad dit najaar opnieuw een besluit nemen. complimenten aan het college, is gezocht naar een oplossing, ook op advies van de rechter. Hopelijk lukt het om toch de milieuproblematiek op te lossen en het financiële risico voor de gemeente te beperken. Een informatieavond voor inwoners en belangstellenden in Spijk gaf in ieder geval wel goed inzicht in de problematiek, de genomen maatregelen en de mogelijke oplossing. Op de website van de gemeente is meer te lezen: https://www.westbetuwe.nl/golfbaan-spijk