Dijkverzwarings-projecten van de Waaldijk

Beeld: rbr

De werkzaamheden voor de dijkverzwaring tussen Gorinchem en Waardenburg zijn inmiddels in volle gang, de voorbereidingen voor het traject Waardenburg-Tiel zijn begonnen. Lang niet alles loopt vlekkeloos. Wat zich hier wreekt is de diverse overheden die betrokken zijn (Rijkswaterstaat, Waterschap, Provincie en gemeente) voor verschillende onderdelen van de plannen. Ook wordt in de uitvoering gewerkt met een alliantie (samenwerking tussen opdrachtgevers en uitvoerders) waardoor, zeker voor inwoners die tegen problemen aanlopen, niet duidelijk is/wordt wie nu waarvoor verantwoordelijk is. Ook is bij hinder uitgegaan van modelberekeningen die in de praktijk toch anders blijken uit te pakken. Bij onverwachte beschadigingen die nu optreden, bijvoorbeeld bij het plaatsen van damwanden, blijkt het lastig wie hiervoor verantwoordelijkheid neemt. Het stemt ook tot zorg over de werkzaamheden op het traject tot Tiel waar de werkzaamheden nog moeten beginnen.