Wonen

Wassenaar staat als dorp voor belangrijke keuzes wil het dorp ook in de toekomst kunnen voldoen aan de woonbehoefte van de oudere én jongere inwoners. Binnen de gemeente zijn er weinig woningbouwlocaties. Dit betekent dat er slimme oplossingen nodig zijn om ervoor te zorgen dat mensen die dat willen, kunnen doorstromen. Onder ouderen is veel behoefte aan appartementen of wooncomplexen waar ze kleiner, veiliger en dichter in de buurt van de zorg kunnen wonen. Een goed aanbod voor ouderen kan de doorstroming op gang brengen, waarmee een woning voor een jong gezin binnen bereik komt. D66 vindt dat de gemeente zich daarvoor, samen met woningbouwcorporatie en vastgoedsector, actief moet inzetten.

De zorg aan ouderen valt goed te organiseren, wanneer zij in appartementengebouwen wonen, waarbij thuiszorg inpandig wordt aangeboden. Mantelzorgers kunnen elkaar dan ook beter bijstaan. In Wassenaar is een tekort aan appartementen met zorgaanbod. D66 wil op de geplande ontwikkelingslocaties Den Deijl, Gemeentewerf en Kerkehout ruimte zeker stellen voor appartementen voor ouderen en onderzoeken op welke locaties deze nog meer zijn te realiseren, in combinatie met het realiseren van ontmoetingsruimtes voor ouderen.

Lees meer

Een dorp als Wassenaar vaart wel bij een aantrekkelijk en levendig centrum waar inwoners elkaar ontmoeten. Leuke winkels en restaurantjes, levendige bedrijven, praktische voorzieningen. Het maakt dat ook jonge mensen en gezinnen in Wassenaar willen blijven en komen wonen. Maar ook dat recreanten uit omliggende gemeenten de fiets nemen om hier te komen winkelen en een terrasje te pakken. Ondernemers zijn de kurk waarop de plaatselijke economie drijft en de smeerolie die de samenleving draaiend houdt.

Lees meer

Wassenaar is in het gelukkige bezit van een aantal attractieve bedrijventerreinen. Ze bevinden zich in de meest groene gemeente van de Randstad, ze bieden werk aan veel praktisch geschoolde mensen en dragen bij aan Wassenaar als aantrekkelijke woon- en werkomgeving. D66 zet in op een herkenbare, duurzame en groene ontwikkeling van Wassenaarse bedrijventerreinen.

Lees meer

Om verbinding te voelen met je dorp, is het belangrijk dat er ontmoetingsplekken zijn voor alle doelgroepen. Hierdoor ontstaat een levendige sfeer en weten mensen elkaar beter te vinden. 

Lees meer

Het is goed dat het Wassenaarse erfgoed wordt beschermd. Het beleid zoals vastgelegd in de Erfgoednota, is vooral gericht op behoud en conserveren. De toegankelijkheid en het gebruik worden daardoor soms te veel beperkt. D66 zoekt naar een betere balans tussen behoud en benutten.

Lees meer

Een grote uitdaging voor Wassenaar is dat we het centrum toegankelijk houden, de doorstroming verbeteren en het dorp veiliger maken voor de kwetsbare verkeersdeelnemers. Het is druk op de wegen in het dorp en D66 wil extra stappen zetten om de overlast te verminderen, de leefbaarheid te verbeteren en fietsers en voetgangers beter te beschermen.

Lees meer

Wassenaar ligt naast een belangrijke toegangsweg naar Den Haag. De N44 brengt echter veel nadelen met zich mee: geluidsoverlast, luchtvervuiling en het is een barrière die Wassenaar van noord naar zuid in tweeën breekt. De wegen door Wassenaar dienen als route voor sluipverkeer en zeker op mooie dagen staan de wegen van en naar het strand vol. Het verkeer in Wassenaar loopt vast.

Lees meer