Visie op het centrum van Wassenaar

De huidige ontwikkelingen in het centrum, de hoge huren, de leegstand van vele panden, de verloedering die zichtbaar wordt, het vertrek van aantrekkelijke, vaak kleinere winkels met een specifiek, hoogwaardig aanbod doen het dorp geen goed. Deze ontwikkeling moet gekeerd worden. Alleen nieuwe bestrating leggen en een beeldkwaliteitsplan uitvoeren is niet voldoende. Een integraal plan kan het tij keren.

 • Ondernemers aan zet: Ondernemers moeten ruimte krijgen om mee te praten en beslissen. D66 wil dat ondernemers een belangrijke rol krijgen bij de ontwikkeling van Wassenaar als groene gemeente in de regio. De gemeente moet daarbij een faciliterende rol innemen, door binnen heldere en duurzame kaders de regels te vereenvoudigen en te harmoniseren en aanvraagtermijnen te verkorten.
 • Unieke positionering: D66 ziet nieuwe kansen en mogelijkheden voor ondernemend Wassenaar in een unieke positionering als groen dorp in een verder overvolle en drukke regio. Andere gemeenten hebben drukke stadscentra of een overvolle Mall. Wassenaar kiest juist voor groen recreëren voor jong en oud, met een gezellig, authentiek en levendig centrum. D66 zet in op Wassenaar als recreatie gemeente, met leuke winkels, restaurants en faciliteiten: een bestemming voor een vrije dag.
 • Authentiek Wassenaar: het historische en misschien wel mooiste deel van Wassenaar heeft een bijzondere sfeer. In het hart daarvan, aan het einde van de Langstraat, ligt het Plein. Op dit moment is het Plein nog slecht te vinden voor inwoners, passanten en recreanten. Dit plein heeft potentie als trekpleister en horecalocatie en kan zich als zodanig ontwikkelen waarmee Wassenaar het historisch hart in ere herstelt en attractiever wordt.
 • Centrum in plaats van lint: In Wassenaar bevinden de winkels zich ver uit elkaar en in straten die onderling geen relatie met elkaar hebben. Maar bezoekers, winkelend publiek en recreanten vinden het juist leuk om ‘een rondje te lopen’. D66 wil bekijken of het mogelijk is om dit ‘rondje’ te realiseren door functies bij elkaar onder te brengen, winkels met dezelfde signatuur te concentreren en straten autoluw te maken of in te richten voor fietsers en voetgangers. Leegkomende panden aan de uiteinden en in zijstraten van de winkelroute, kunnen gebruikt worden voor woningen. D66 wil dat het centrummanagement zich actief richt op het realiseren van deze inrichtingsstrategie.
 • Combinatie wonen en winkels: de noordzijde van de Langstraat bestaat uit diepe, dure winkelpanden waar niet voldoende klandizie voor is. Er is een grondige discussie nodig om gezamenlijk een oplossing te zoeken om leegstand in Wassenaar te voorkomen en winkelruimte attractiever te maken voor ondernemers. D66 wil in ieder geval bekijken of het mogelijk is om de gevels te laten staan en er kleine speciaalzaken in te vestigen. Dit in combinatie met appartementen die in de vrijkomende ruimte aan de achterzijde van de oude winkelpanden worden gebouwd.
 • Ruimte voor kleine winkels: Wassenaar kan zich onderscheiden van de grote winkelcentra in de omgeving door ruimte te geven aan kleine winkels met een onderscheidend, uniek en kwalitatief hoogwaardig aanbod. D66 wil ruimte geven aan galeries en creatieve ondernemers. De grootte van de panden in het centrum en de hoge huren, maken het dorp nu niet aantrekkelijk voor dit soort ondernemers. D66 wil dat het mogelijk wordt om grotere panden te splitsen om daardoor lagere huurprijzen aan ondernemers te kunnen bieden.
 • Fiets- en wandelknooppunt: Wassenaar is een groene oase in een verder drukke regio. Door zich te positioneren als recreatie gemeente heeft Wassenaar een onderscheidende waarde. De gemeente zorgt voor uitbreiding van fiets- en wandelroutes die langs het centrum lopen.
 • Ruimte voor horeca: de terrasjes in Wassenaar zitten snel vol als de zon schijnt. Leuke terrassen, passend bij de sfeer van Wassenaar, zijn een aantrekkelijke bestemming voor fietsers, wandelaars en funshoppers. Wie Wassenaar aandoet, ziet dat het er gezellig is en wil er blijven. D66 wil meer ruimte voor terrassen en horeca in het centrum van Wassenaar.
 • Centrumfunctie: Wassenaar heeft behoefte aan een locatie met een centrumfunctie: een inloopplek met bijvoorbeeld een bezoekerscentrum voor Nationaal Park Hollandse Duinen voor de regio, een VVV-kantoor, een locatie voor ‘groene activiteiten’ van bijvoorbeeld de Groene Meent, een loket van de gemeente. D66 zet in op één locatie voor dergelijke centrumfuncties. D66 wil dat de gemeente partijen bij elkaar brengt om een geschikte locatie te vinden. Indien mogelijk, kan verbinding met een Kulturhus tot stand gebracht worden.
 • Groene speelplaats: Het centrum van Wassenaar moet ook aantrekkelijk zijn voor families. Een grote, groene speelplaats bij bijvoorbeeld de Kerkhoflaan trekt families aan die vervolgens een ijsje halen, een terrasje pakken en even wat winkeltjes bezoeken in het centrum van Wassenaar. D66 zet in op een nieuwe groene speelplaats bij het centrum.
 • Ontwikkeling Plein: het Plein is een historische, gemoedelijke plek in Wassenaar. D66 wil op deze plek, in overleg met omwonenden, meer ruimte voor terrassen bieden om een attractieve bestemming te worden.
 • Groen Ondernemerschap: Ondernemers kunnen een drijvende kracht zijn om klimaatproblemen aan te pakken. Mogelijkheden zijn het terugdringen van verpakkingen, het verminderen van autobewegingen voor bevoorrading, winkels die zich richten op recycling en hergebruik. D66 wil dat de gemeente ondernemers faciliteert die initiatieven nemen om te vergroenen.
 • Passende evenementen: Wassenaar kan zich op de kaart zetten door evenementen te organiseren die bij haar positionering als groene oase in de regio passen. Denk aan markten met lokale en regionale producten, landgoederen fairs, open monumentendag, Global Goals Dag en fiets- en wandelvierdaagsen. D66 wil dat de gemeente evenementen actief faciliteert die bijdragen aan de positionering van Wassenaar.
 • Bereikbaarheid: het centrum van Wassenaar moet goed bereikbaar zijn, zonder dat dit verstopt met auto’s die bijdragen aan CO2-uitstoot. Daarom zet D66 in op een buslijn van Wassenaarse Slag naar de Vlietlanden. En op een buslijn van de nieuwe bouwlocatie bij Katwijk naar het centrum van Wassenaar. Fiets- en wandelroutes naar het centrum worden veilig ingericht en laadpalen voor elektrische fietsen zijn overal aanwezig.
 • Overnachtingsmogelijkheden uitbreiden: het aanbieden van Bed & Breakfast door particulieren in Wassenaar moet mogelijk zijn om ook een ander segment recreanten aan te trekken die de horeca en winkels kunnen stimuleren. D66 wil hiervoor een passend beleid ontwikkelen.