Toekomstbestendige bedrijventerreinen

Wassenaar is in het gelukkige bezit van een aantal attractieve bedrijventerreinen. Ze bevinden zich in de meest groene gemeente van de Randstad, ze bieden werk aan veel praktisch geschoolde mensen en dragen bij aan Wassenaar als aantrekkelijke woon- en werkomgeving. D66 zet in op een herkenbare, duurzame en groene ontwikkeling van Wassenaarse bedrijventerreinen.

  • Bedrijventerreinen: er is nog ruimte beschikbaar op de bedrijventerreinen, maar het aanbod sluit niet altijd aan bij de vraag. Hierdoor ontstaat een divers en onherkenbaar profiel. Daarom wil D66 dat de gemeente inzet op het faciliteren van bedrijven die zich met een interessante propositie melden om zich te vestigen. D66 wil kwalitatief sturen op bedrijven die worden toegelaten op een bedrijventerrein. Voor bedrijven die hier niet thuishoren, zoeken we actief naar een vervangende locatie in Wassenaar.
  • Kleinschalige industrie: Maaldrift is niet goed ontsloten, daarom zijn grote opslagloodsen hier niet passend. D66 wil hier ruimte geven aan kleinschalige bedrijvigheid, vakmanschap, zoals kleine handwerkbedrijven, meubelmakerij, aannemers, groenvoorzieningen, een Circulair Ambachts Centrum (CAC). Dergelijke bedrijven bieden tevens de mogelijkheid aan jongeren in het dorp om een vak te leren en praktijkstage te lopen.
  • Ontsluiting Maaldrift: D66 wil dat Maaldrift zich niet aan de noordzijde uitbreidt, omdat daardoor de ontwikkeling van recreatiegebieden met onderlinge fiets en wandelverbindingen niet mogelijk zal zijn. Wel wordt gekeken of er binnen Maaldrift mogelijkheden zijn om de ruimte beter te benutten en of het terrein waarop de Marechaussee zich bevindt mogelijkheden voor ondernemers biedt. De gemeente faciliteert.
  • Bedrijventerrein Van Hallstraat: dit kenmerkt zich nu door een mix van detailhandel, bouw, – en autoherstelbedrijven. Er vestigen zich hier echter steeds meer andersoortige bedrijven die voor een onherkenbaar profiel zorgen. Keuze voor een duidelijk profiel maakt het bedrijventerrein aantrekkelijker. D66 wil in het bestemmingsplan verankeren dat hier alleen kleinschalige maakindustrie thuishoort en hier voortaan op handhaven, zodat we de schaarse ruimte op bedrijventerreinen beter benutten en leegstand van detailhandel, – en horecalocaties in het centrum voorkomen.
  • Vergroening van bedrijventerreinen: De huidige bedrijventerreinen dienen hun functie te behouden. Zij moeten wel een slag maken om bij te dragen aan duurzaamheidsvraagstukken. Denk aan: zonnepanelen op daken, zero emissie vervoer, hergebruik van (afval)materialen, gebruik van warmte en restenergie van industrie. De gemeente faciliteert en reageert flexibel en snel op vergunningsaanvragen en hanteert een helder beoordelingskader met betrekking tot verduurzaming.
  • Overslag-hub: CO2-uitstoot en geluidsoverlast van vrachtwagens in het centrum moet worden voorkomen. Daarom wil D66 dat aan de rand van Wassenaar een overslagterrein komt voor de bevoorrading van winkels in het centrum van Wassenaar door middel van zero emissie vervoer. Deze hub zou ook in staat moeten zijn winkels in andere omliggende gemeenten te bevoorraden.